Prezentacija projektnog rješenja drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani

180

Predstavnici HŽ Infrastrukture, d.o.o. i predstavnici tvrtke Institut IGH pozivaju na prezentaciju Projekta „Izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“, koja će se održati u četvrtak 23. siječnja 2020. godine s početkom u 10,30 sati u vijećnici Grada Rijeka, Korzo 16, Rijeka.
Projekt s 85 posto sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility). HŽ Infrastruktura je nositelj projekta, a Institut IGH d.d.. član zajednice ponuditelja koji su izrađivači navedene projektne dokumentacije.

Cilj prezentacije bit će građanima prikazati projektirana rješenja za izgradnju drugog kolosijeka i obnovu i modernizaciju postojeće pruge te prikaz granica obuhvata s ishođenom lokacijskom dozvolom. Posebna pozornost bit će posvećena prednostima koje će provedbom Projekta dobiti građani Rijeke u prometnom sustavu Grada Rijeke i njegove okolice.

 

Komentari