OVO JE GLAS MLADIH: Gotovo polovica hrvatskih srednjoškolaca budućnost vidi u inozemstvu!

378
Srednjoškolci svoju budućnost vide u inozemstvu

Kako hrvatski srednjoškolci vide nastavak svog školovanja i budućnost u Hrvatskoj, pitanje je na koje je odgovor dao znanstveno-istraživački projekt koji je za Agenciju za znanost i visoko obrazovanje proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Riječ je o jednom od najopsežnijih istraživanja na srednjoškolskoj populaciji koje je do sada provedeno u Hrvatskoj – obuhvaćeno je 59 srednjih škola iz cijele Hrvatske, a sudjelovalo je više od 13 tisuća učenika prvih, trećih i završnih razreda četverogodišnjih srednjoškolskih programa (strukovnih i gimnazijskih).

„U istraživanju je detaljno obrađeno nekoliko tematskih cjelina, poput očekivanja učenika i aspiracija za nastavak obrazovanja ili ulazak u svijet rada, zatim, informiranosti učenika o upisima u sustav visokog obrazovanja, znanjima o provedbi ispita državne mature i upisima na studijske programe, čimbenicima odabira studija, doživljaju vlastite budućnosti i budućnosti države i svijeta“, pojasnio je voditelj projekta dr. sc. Boris Jokić.

U istraživanju je sudjelovalo ukupno 13 301 učenik četverogodišnjih srednjoškolskih programa. Većina, čak 81,3 posto učenika koji su sudjelovali u istraživanju, u budućnosti želi studirati, a najvažniji čimbenici odabira studijskog programa su osobni interes za područje studiranja, mogućnost stjecanja korisnih znanja i vještina te lakoća zapošljavanja. Da je bez završenog fakulteta teško naći dobar posao u Hrvatskoj smatra 74,3 posto svih učenika.

Za upis na fakultet u Hrvatskoj važnije su druge stvari (snalažljivost, osobne veze, roditelji…) od sposobnosti učenja, smatra 61 posto sudionika istraživanja. Svoju osobnu budućnost, u sljedećih 20 godina, većina učenika (86,3 posto) procjenjuje pozitivno i vrlo pozitivno. Budućnost Europe, u istom razdoblju, pozitivnom ili vrlo pozitivnom procjenjuje 48,8 posto učenika. Međutim, budućnost Hrvatske pozitivnom ili vrlo pozitivnom, u sljedećih 20 godina, procjenjuje 20 posto učenika, dok njih čak 43,8 posto budućnost Hrvatske, u istom razdoblju, procjenjuje vrlo negativno ili negativno.

Kao najpoželjnije mjesto za život i rad 19,2 posto odabire mjesto u kojem idu u srednju školu, 27,7 posto neko drugo mjestu u Hrvatskoj, 39,4 posto učenika neku drugu zemlju Europske unije, a 13,7 posto neku drugu zemlju izvan Europske unije.

Gotovo polovica učenika koji su sudjelovali u ovom istraživanju svoju budućnost za 20 godina vidi u inozemstvu – 47,5 posto srednjoškolaca, a 52,5 posto u Hrvatskoj.

„Želim da ovaj glas mladih ljudi dođe do svih razina društva, političkih i gospodarskih struktura. Ovo je „stanje stvari“ koje moramo uzeti u obzir kako bismo zajedno pronašli odgovarajuća rješenja“, izjavila je na predstavljanju rezultata prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica AZVO-a.

Komentari