“Ne damo naše plaže!”: Na Slatini u Opatiji održan prosvjed protiv Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

94
Prosvjed protiv Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u Opatiji

Danas se na Slatini u Opatiji održao prosvjed u organizaciji Udruge Žmergo protiv Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Stotinjak prosvjednika na ovaj se način priključilo inicijativi Javno je dobro koji će se održati 2. veljače 2023. na Markovom trgu točno u podne i glasno poručilo da ne prihvaćaju zakon kojim se, pored ostalog, koncesijama ograničava slobodan pristup plažama.

Podsjetimo, neki od problematičnih dijelova i situacija koje se mogu anticipirati novim Prijedlogom zakona koji je pred usvajanjem su sljedeći:

  • građanima će se ograničiti pristup javnim plažama
  • turizmu privatnog smještaja prijeti propast jer će se njihovi turisti moći kupati gdje im koncesionari odrede
  • mali poduzetnici i obrtnici koji rade na plažama će biti pod direktnim utjecajem bogatog i podobnog koncesionara
  • banke će upisati ”založno pravo” na koncesije na pomorskom dobru pa će tako oni ”dijeliti” koncesije ako prvi ”veliki” investitor propadne. i to za svo vrijeme dok koncesija traje (50 i više godina)
  • kao dohrana će se prikazati svako nasipavanje, a županije će to poticat subvencijama lokalnoj upravi i koncesionarima
  • kapetani iz lučke kapetanije će moći izdavati dozvole za gradnju zvane ”sanacija” što znači puno gradnje bez projekata i ”papira”, a legalno
  • Komunalni redari neće smjeti na koncesionirano područje tako da gradovi i općine neće upravljati svojim područjem pomorskog dobra
  • koncesionari će moći angažirati zaštitare koji će legitimirati kupače i slati one koji nisu gosti u posebni dio, 2. klasu ili još gore.

Prosvjed protiv Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u Opatiji

“Prvo, zakon je pripremljen na loš način u samom startu te nije u skladu s EU direktivama, a ono što nas smeta i žulja su mogućnosti koji bi se ovim zakonom pružale krupnom kapitalu i investitorima. Govorimo o hotelima koji bi zauzeli određene plaže, koncesije na preko 50 godina, nasipavanjima plaža zemljom i oblutcima, ogradama, zaštitarima, sve ono što nije javno, već je privatno. Obala i more, 100% slobodno, 100% naše! Šačica ljudi ne smije odlučivati o javnom dobru, o pomorskom dobru. Lokalno treba sjesti i vidjeti što želimo i na koji način to možemo napraviti”, istaknula je Helena Traub iz udruge Žmergo.

Isto tako, Grad Opatija je stava da se plaže i pomorsko dobro treba urediti putem javnih investicija, zato bi novi Zakon trebao omogućiti gradovima koji imaju želju i financijske mogućnosti da u svoje plaže i obalni pojas ulažu bez nepotrebnih proceduralnih postupaka poput koncesije.

Prosvjed protiv Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u Opatiji

Komentari