Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo odluku o smanjenju mjesečne cijene gradskih vrtića za 25 eura

170
vrtić

Gradsko vijeće usvojilo je dvije odluke koje se tiču gradskih dječjih vrtića. Novom Odlukom o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja korisnika usluga omogućeno je smanjenje mjesečne cijene gradskih vrtića za 25 eura, a izmjene se odnose na period od početka ove godine. Radi se o inicijativi stranka Možemo!, koja je putem amandmana na gradski proračun za 2024. godinu tražila smanjenje cijene za roditelje-korisnike čija djeca pohađaju i privatne i gradske vrtiće.

Izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće dana je veća sloboda vrtićima u definiranju prioriteta odnosno dodjele većih odnosno nižih bodova pojedinim kategorijama s obzirom na uočenu situaciju prilikom prethodnih upisa.

Komentari