Evo kako će izgledati posjet trgovinama tijekom božićnih blagdana

89

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je nove epidemiološke mjere u trgovinama. Promjena se odnosi na drastično ograničavanje broja kupaca koji mogu biti u trgovini. „S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 uvodi se posebna organizacija rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost trgovine u prodavaonicama i trgovačkim centrima obvezne su organizirati obavljanje djelatnosti sukladno ovoj Odluci i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te uz pridržavanje svih općih epidemioloških mjera. Za trgovačke centre najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u trgovačkom centru određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 kvadrata.  Prodavaonice i trgovački centri obvezni su na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru i strogo se pridržavati ograničenja dopuštenog broja kupaca kazali su iz Stožera.

Nove mjere donijete su na temelju neto površine prostora prodavaonice i trgovačkog centra. Neto površina je ukupna površina umanjena za skladišne prostore, sanitarne čvorove, evakuacijska stubišta i hodnike, tehničke prostorije i ostale prostore koji nisu dostupni za kupce odnosno posjetitelje.

Tako, u prodavaonicama koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora istovremeno može biti samo jedan kupac.

Za prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 četvornih metara. Za prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 12 kvadrata.

Za prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 četvornih metara, dok je za prodavaonice veće od dvije tisuće kvadrata najveći dopušteni broj kupaca određen tako da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje dvadeset četvornih metara. 

Obustavlja se bilo kakav organizirani prijevoz za kupce i posjetitelje prostora većih od 2.000 kvadrata neto površine te se uvodi obveza osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, odnosno posjetitelja i uvođenje redara koji će sprječavati prekomjerni ulazak, kada dopušteni broj kupaca, odnosno posjetitelja prijeđe 900/ maksimalno dopuštenog broja kupaca, odnosno posjetitelja, te obveza uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkog centra, uklanjanja ili ograđivanja namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića te uklanjanje ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu.

Također se uvodi obveza organiziranog upozoravanja kupaca na obvezu pridržavanja propisanih mjera (sprječavanje grupiranja kupaca ispred ulaza u trgovine ili u trgovački centar, sprječavanje konzumacije jela i pića u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara i st.)

Nadležnoj službi civilne zaštite moraju se, na njezin zahtjev, učiniti dostupni podaci i evidencije o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjena zraka, a obvezno je i određivanje kontakt osobe koja će 24 sata biti dostupna za kontakt s nadležnom službom civilne zaštite.

Komentari