Dva otoka u PGŽ-u dobit će hitnu pomorsku medicinsku službu

55

Mali Lošinj, Rab, Zadar, Šibenik, Supetar i Dubrovnik u iduće će dvije godine dobiti moderne brze medicinske brodice čime će se konačno uspostaviti hitna pomorska medicinska služba na tim područjima.

Ovaj dugo očekivani projekt vrijedi gotovo 77 milijuna kuna, a sufinanciran je iz Fondova EU. Projektom će se znatno povećati razina zdravstvene zaštite i sigurnosti ljudi u priobalju dok će se uz svu potrebnu opremu u ambulantama na početnim destinacijama izvoditi pretrage kako bi se utvrdila neophodnost hitne intervencije i prijevoza u najbližu bolničku ustanovu na kopnu.

Nabava 6 brzih brodica s potrebnom opremom za pružanje hitne medicinske skrbi koji će se nalaziti u stacionarnim lukama na lokacijama Mali Lošinj, Rab, Zadar, Šibenik, Supetar i Dubrovnik. Brodice će graditi zajednice ponuditelja: Tehnomont Brodogradilište i ISKRA brodogradilište, javlja hrturizam.

Brodice i pripadajuća oprema koristit će se i za potrebe traganja i spašavanja te pružanja medicinske pomoći u slučajevima pomorskih nesreća i pomorskih katastrofa. Također, kako bi se prevenirali nepotrebni visoki troškovi prijevoza s otoka na kopno brzim brodicama, u ambulantama na početnim destinacijama zbrinjavanja pacijenata, omogućit će se izvođenje jednostavnih kvalitativnih ili kvantitativnih medicinsko-biokemijskih pretraga pomoću automatskih biokemijskih analizatora radi utvrđivanja neophodnosti hitne intervencije prijevoza u najbližu ustanovu hitne medicine/bolničku ustanovu na kopnu.

Za tu potrebu, u sklopu projekta osigurat će se 12 automatskih biokemijskih analizatora krvi koji će se rasporediti u 12 ispostava zavoda za hitnu medicinu – ispostave Blato na Korčuli, Korčula, Lastovo i Mljet u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Cres, Mali Lošinj i Rab u Primorsko-goranskoj županiji, Jelsa na Hvaru, Supetar, Šolta i Vis u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Preko u Zadarskoj županiji, javlja Fiuman.

L.B.

Komentari