Državni inspektorat upozorio na opasnost pamučnih maski za lice

242

Državni inspektorat izvijestio je da pamučne, višekratne, perive maske za lice se ne smiju oglašavati niti prodavati budući da takvi proizvodi nisu obuhvaćeni Odlukom o iznimnim mjerama kontrole cijene i na njih se ne mogu primijeniti Odluka i Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena. Pamučne maske za lice nemaju svojstva zaštite pa se posljedično tome na tržištu ne smiju prodavati kao zaštitne maske.

Odlukom su obuhvaćene samo maske za lice koje spadaju pod medicinske proizvode te FFP2 i FFP3 koje spadaju pod osobnu zaštitnu opremu budući da za njih proizvođač mora provesti odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti i izraditi tehničku dokumentaciju. Takve maske moraju nositi oznaku sukladnosti CE i posjedovati EU izjavu o sukladnosti.

Oni trgovci za koje će Inspektorat utvrditi da prodaju ili oglašavaju pamučne i perive maske za lice kao zaštitne maske, zabranit će im se prodaja prema Zakona o zaštiti potrošača zbog nepoštene poslovne prakse, a ujedno će se poduzeti prekršajne mjere temeljem Zakona o zaštiti potrošača, stoji u priopćenju Državnog inspektorata.

Komentari