Donosimo kako i tko može doći do potpora za samozapošljavanje

16

Jedna od mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje su i potpore za samozapošljavanje. Potpore za samozapošljavanje financiraju se iz državnog proračuna, Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih koje je prošle godine iskoristilo ukupno 8 723 osoba. U tom smislu, u 2019. godini isplaćeno je ukupno 446 milijuna kuna i to u najvećem broju slučaja stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima. Maksimalno se moglo dobiti 70 000 kuna za samozapošljavanje, uz postojeću mogućnost dodatnih 15 000 kuna za stručno osposobljavanje. U svrhu poticanja samozapošljavanja od 2010. do 2019. godine, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isplaćeno je ukupno 1, 25 milijardi kuna za 32, 793 osobe.

Ove godine Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja u istom tonu. Potpore za samozapošljavanje su bespovratne, a mogu se dodijeliti za otvaranje paušalnog obrta, običnog obrta, samostalnu djelatnost, za društvo s ograničenom odgovornosti, zadrugu i jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti. Ove godine raste i iznos potpore za samozapošljavanje, a ovisno o području moguća je isplata potpore do maksimalno 100 000 kuna. Ukoliko se koriste mjere osposobljavanja na radnom mjestu postoji mogućnost isplate dodatnih 10 000 kuna. Bitno je napomenuti i da ukoliko se više nezaposlenih udruži, samo jednoj osobi bit će dodijeljen maksimalni iznos potpore. Maksimalan broj suosnivača je 5 za djelatnost zadruge, 4 u trgovačkim društvima, 2 u obrtima i slobodnim djelatnostima, a oni mogu ostvariti potporu u iznosu o maksimalno 55 000 kuna.

Za dodjeljivanje potpore, obvezna je izrada održivog poslovnog plana s troškovnikom za 11 mjeseci poslovanja od strane pojedinca koji traži potporu za samozapošljavanje. Nadalje, do zadnjeg dana ugovornog razdoblja potrebno je dostaviti dokaze o isplaćenim sredstvima sukladno poslovnom planu i troškovniku te potvrdu porezne uprave o stanju obveza do najkasnije 30 dana od isteka ugovornog razdoblja. Od ukupnog iznosa potpore za samozapošljavanje, korisnici imaju obvezu vratiti dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi ili ukoliko Hrvatski zavod za zapošljavanje dokaze ne prihvaća iz određenog razloga.

Komentari