Volontiraj na međunarodnom filmskom festivalu!

68

volonteri isolaVolonteri će raditi na organizaciji i izvedbi samog festivala, a uvjet je da nisu mlađi od 18 niti stariji od 30 godina. Rad na festivalu trajat će pet tjedana, dakle od 11. sviblja do 15. lipnja 2015. godine, a zadatak volontera prije festivala bit će priprema predavanja i ostalih festivalskih aktivnosti kroz koje će steći znanje vezano uz organizaciju.

Svoj će rad moći usmjeriti na vlastito područje interesa te na taj način dodatno unaprijediti svoje vještine u obavljanju različitih zadataka kao što su pomoć tehničkoj ekipi u organizaciji i pripremi feastivalskih lokacija, promocija festivala na lokalnoj razini, jednostavni administrativni poslovi, koordinacija rada i volontera, hospitality, i mnoge druge. Svakako, vrijedno iskustvo!

Rok za prijavu koja mora sadržavati motivacijsko pismo i životopis je 28. veljače.

 

L.K./HAVC

Komentari