Ovo vam operatori od danas moraju omogućiti

Znate li da danas na snagu stupaju nova korisnička prava u području elektroničkih komunikacija?

279

Novi propisi rezultat su nastojanja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) da na tržištu elektroničkih komunikacija ostvari visoku razinu zaštite korisnika i osigura prava u skladu s uočenim potrebama na tržištu.

Novosti za korisnike su:

Operator mora besplatno otključati uređaj na zahtjev korisnika u bilo kojem trenutku ukoliko je korisnik ugovorio pretplatu. U slučaju unaprijed plaćene usluge, tzv. “pre-paid usluge”, otključavanje se može zatražiti nakon godinu dana korištenja usluge uz predočenje računa za kupovinu uređaja. Rok za otključavanje je 15 dana.

– Najkraće razdoblje unutar kojeg korisnik može koristiti sve ugovorene usluge nakon obnove računa bonom, odnosno “trajanje bona” kako ga mnogi nazivaju, mora biti najmanje tri mjeseca od nadoplate. Ograničenje se ne odnosi na trajanje pojedine opcije/tarife te podrazumijeva da korisnik ima dovoljno novca na računu za uslugu koju želi koristiti.

Na zahtjev korisnika operator mora omogućiti korištenje probnog razdoblja od pet dana u mrežama pokretnih komunikacija za javnu govornu uslugu (pozivi, SMS, MMS) i/ili pristup internetu, za vrijeme kojeg potrošač može ispitati udovoljava li usluga očekivanjima i odlučiti hoće li zadržati/ugovoriti uslugu ili odustati od nje. Korisnik pri tome plaća samo stvarnu potrošnju bez naplate bilo kakvih penala zbog eventualnog odustajanja.

Početkom rujna na snagu stupa odredba o transparentnosti prikaza informacija na zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, kada će operatori, na samim zahtjevima morati istaknuti sve fiksne troškove tarife ili paketa koji se ugovara, a ne samo naziv tarife i trajanje ugovorne obveze. Na taj način će se izbjeći mnogi slučajevi u kojima se korisnici žale da im nije bio jasno i transparentno komuniciran trošak usluge prilikom ugovaranja.

Pravilnik s novim pravima dostupan je na stranici HAKOM-a.

Redakcija / HAKOM

Komentari