Da je Hrvatska u SAD-u bila bi Idaho

527

karta us ostali

Mark Perry iz American Enterprise instituta stavio je američku ekonomiju u globalnu perspektivu.

Prikazana karta uspoređuje BDP američkih država sa zemljama ostalih država svijeta, točnije, svaku američku državu na karti zamjenjuje ona s istim ili sličnim BDP-om.

Najbogatiju američku državu Kaliforniju zamjenjuje Italija, Teksas zamjenjuje Australija, dok Hrvatska s BDP-om od 56 tisuća dolara na karti zamjenjuje državu Idaho.
bdp amerika hrvatska
Na predzadnjem mjestu s 38 tisuća dolara nalazi se Srbija koja zamjenjuje Wyoming, dok se na zadnjem mjestu našla Latvija koja zamjenjuje Vermont.

Tablicu i kartu pogledajte na linku: Karta SAD-a i ostalih država.

Komentari