U Rijeci održan III. simpozij socijalnih radnika u zdravstvu

17

Sekcija socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i Odjel za socijalni rad Kliničkog bolničkog centra Rijeka organizirali su III. simpozij pod nazivom Pravovremena zaštita prava djece na zdravlje

kbc simpozij2

Jednodnevni skup održan je u petak 31. svibnja 2019. na Fakultetu zdravstvenih studija.

Na simpoziju je sudjelovalo osamdeset polaznika, a organiziran je s ciljem razmjene praktičnih iskustava stručnjaka involviranih u rad s djecom, koji kroz svoj rad pridonose prevenciji, održavanju i poboljšanju zdravlja djece te jačanje međuresorne suradnje i usvajanja holističkog pristupa zdravlju djeteta, u skladu sa zakonskim propisima i dobrom praksom.

kbc rijeka simpozij

Na skupu su izlagali predavači iz KBC-a Rijeka – dječji psihijatar, dječji psiholog i socijalni radnik te socijalni radnik iz KBC-a Zagreb, socijalni radnik iz Centra za socijalnu skrb Rijeka, kao i stručnjaci s Pravnog fakulteta u Zagrebu i Studijskog centra socijalnog rada koji je nositelj Katedre za socijalni rad u zdravstvu.

Komentari