U Gorski kotar stiže ris iz Rumunjske!

361
Ris iz Rumunjske koji stiže u Hrvatsku Foto: Mihai Pop

Kako bi se zaustavilo izumiranje dinarske populacije, u Hrvatsku i Sloveniju naseljava se četrnaest risova iz Slovačke i Rumunjske, objavila je JU Priroda.

Rumunjski ris stiže u pomoć hrvatskoj populaciji. Doseljavanje risova kruna je projekta LIFE Lynx čiji je cilj zaustaviti izumiranje risova u Dinaridima.

U proteklih tjedan dana posebnim su zamkama u Rumunjskoj uhvaćena dva risa. Ris kojem je dano ime Goru, odlazi u Sloveniju, a drugi koji je za sada bez imena, dolazi u Hrvatsku. Tijekom sljedećih pet godina u Hrvatsku i Sloveniju naselit će se četrnaest jedinki iz Slovačke i Rumunjske.

„Predivan ris podrijetlom iz subkarpatskih šuma novi će dom imati u Gorskom kotaru. Dolazi nam mužjak dobi oko četiri godine i mase dvadeset i jedan kilogram. Ris se sada nalazi u karanteni i jedva čekamo njegov dolazak u Hrvatsku za nekoliko tjedana“, kazala je doc. dr. sc. Magda Sindičić s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 „Od devedesetih godina prošlog stoljeća bilježi se pad populacije risova, a za njezino spašavanje nužni su tzv. svježi geni. Naime, čovjek je rascjepkao staništa risova pa je njihova populacija u Hrvatskoj i Sloveniji ostala izolirana. Sada je na čovjeku da risovima vrati dug. Moramo veliku pažnju pridati praćenju njihove populacije te im putem ovog naseljavanja iz Karpata omogućiti kontakt s koji im nisu u rodu”, kazala je Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove Priroda.

 

Komentari