Sjednica Županijske skupštine: „Prihodi i primici ostvareni su 46.8% što je vrlo zadovoljavajuće”

9

Održala se 22. sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, na kojoj se župan Komadina osvrnuo na polugodišnji izvještaj o proračunu Primorsko-goranske županije.

„Izvršenje proračuna Primorsko-goranske županije za polugodišnje razdoblje je jako dobro. Prihodi su ostvareni sa 47%, a rashodi sa 42%. Ono što često zapinje kod rashoda su procesi javne nabave i eventualno ponovljeni postupci, premašeni iznosi, pa poništenja zbog osiguranja sredstava, tako da mogu reći, osim kapitalnih rashoda koji idu malo sporije zbog pada nabava, sve ide svojom dinamikom. U pravilu na kraju godine izvršenje Proračuna Primorsko-goranske županije bude 99%“, rekao je župan.

Pročelnik UO za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat također se osvrnuo na polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna: „Prihodi i primici ostvareni su 46.8% što je vrlo zadovoljavajuće. Iz toga se vidi prije svega da je porez na dohodak ostvaren na 53% od godišnjeg plana što pokazuje na bolju naplatu tog našeg najvažnijeg prihoda. Naši kapitalni rashodi ostvareni su u iznosu od 26% i oni su glavni uzrok nešto slabijeg izvršenja realizacije rashoda, kao i izvršenje rashoda za pomoć jedinicama lokalne samouprave koji su ostvareni 22.2%.  Ukupno naplaćeni prihodi su 426.9 milijuna kuna, a suficit je 75.2 milijuna kuna, što je respektabilno te mogu reći da sve ide onako kako smo i zamislili“, zaključio je Parat.

Pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar osvrnula se na točku vezanu uz visinu turističkih pristojbi za 2020. godinu za gradove i općine na području Primorsko-goranske županije. „Usvojen je cijeli novi paket zakona, Zakon o sustavu turističkih zajednica, Zakon o članarinama i Zakon o turističkoj pristojbi. Zakon o turističkim pristojbama ponudio je jednu novinu, a ta je da se sada odluka o visini turističke pristojbe na području pojedinog grada ili općine donosi na razini Županijske skupštine. To do sada nije bio slučaj, a ova nova turistička pristojba određuje se za dva razdoblja, za razdoblje sezone i post sezone, sukladno pravilniku koji je donio ministar, u kojem su propisani najviši i najniži iznosi. Svaki grad, općina i turistička zajednica grada ili općine trebala je dati svoje prethodno mišljenje o visini pristojbe za svoje područje. Mi smo sva ta mišljena prikupili i na temelju njih donijeli prijedlog koji smo uputili Županijskoj skupštini na razmatranje. To je jedna novina koju je zakon predvidio da se donosi na lokalnoj razini, tako da za svaku narednu turističku sezonu donosimo posebne odluke. Ovo je odluka za 2020. godinu, a do kraja siječnja trebala bi se donijeti odluka za 2021. godinu. Ova pristojba predstavlja prihod lokane turističke zajednice, a on se dijeli između lokalne turističke zajednice, županijske razine i Hrvatske turističke zajednice te se iz toga generiraju određeni prihodi projekte i rad lokalne turističke zajednice“, rekla je Raukar.

Većinom glasova prihvaćene su točke dnevnog reda: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije i Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdobolje 1.1.- 30.6. 2029. godine.

Turistička pristojba za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 10 kuna, a za ostatak godine 7 kuna po noćenju i osobi u 2020. godini, prenosi fiuman.hr.

Komentari