Najprije ukinut staž za mlade liječnike bez iskustva, a sada i ostaju i bez mentora

44
stetoskop na papiru

Novi Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije ne propisuje obavezan nadzor mentora nad mladih liječnicima koji dolaze direktno s fakulteta.

Takvim propisom nisu zgroženi samo pacijenti, već i mentori te mladi liječnici. Mentori su naglasili da je u osam minuta teško liječniku bez iskustva donijeti dijagnozu, a teško će se snalaziti i u administraciji, posebice na mjestu doktora opće medicine, koji često rade na više lokacija.

Problem je i nedostatak akreditiranih mentora, zbog čega često jedna osoba treba nadgledati rad mladih telefonom bez da je vidjela pacijente.

Mladi liječnici su pod pritiskom nakon ukidanja staža poslije fakulteta. Ukidanje staža određeno je ulaskom u Europsku uniju. Stoga studenti medicine medicine upisani nakon 1. srpnja 2013. po završetku studija ne moraju odraditi pripravnički staž.

Konačni prijedlog pravilnika očekuje se ovaj mjesec.

Komentari