Međunarodno iskustvo – Poziv mladima za sudjelovanje na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

84

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe nastavlja s provedbom inicijative „Rejuvenating politics“ i u 2019. godini te poziva sve zainteresirane mlade ljude između 18 i 30 godina da se prijave za sudjelovanje na sjednicama Kongresa.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti, a promiče razvoj lokalne i regionalne demokracije i jačanje prekogranične i međuregionalne suradnje u proširenoj Europi.

Cilj ove inicijative je stvaranje prostora za dijalog između mladih delegata i izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika. Mladi na taj način mogu izraziti mišljenje na teme o kojima će raspravljati zastupnici Kongresa. Zainteresirani kandidati svoju prijavu mogu poslati do 17. rujna 2018. godine.

Uvjeti za kandidaturu

Sudjelovanje na sjednicama Kongresa jedinstvena je prilika za mlade da steknu međunarodno iskustvo, budu dio skupine mladih aktivista, međusobno se povežu i daju doprinos raspravama jačajući tako ulogu Kongresa u osnaživanju mladih. Izabrani hrvatski predstavnik sudjelovat će na proljetnoj i jesenskoj plenarnoj sjednici i provesti projekt na lokalnoj i/ili regionalnoj razini koji će imati fokus na ciljeve Kongresa u 2019. godini. Za sudjelovanje u ovoj incijativi mladi delegati moraju biti motivirani za razvoj i jačanje dijaloga između mladih i izabranih predstavnika koji djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini, moraju biti stanovnik jedne do država članica Vijeća Europe najmanje pet godina te živjeti u toj zemlji koju predstavljaju tijekom 2019. godine, biti aktivni u radu s mladima na lokalnoj i regionalnoj razini, biti spremni sudjelovati u svim aktivnostima uključujući i pripremu projekta na lokalnoj/regionalnoj razini, biti zainteresirani aktivno sudjelovati u procesu donošenja javnih politika na lokalnoj i/ili regionalnoj razini i tečno govoriti engleski jezik.

Komentari