Europska komisija pokrenula pilot-projekt “Usporedba cijena goriva”, sudjeluje i Hrvatska!

58

Europska komisija pokrenula je u siječnju 2020. godine pilot-projekt pod nazivom Usporedba cijena goriva‘, u sklopu CEF projekta PSA.

Hrvatska u Projektu sudjeluje s ciljem utvrđivanja najboljeg modela informiranja potrošača o usporedbi cijena različitih vrsta goriva prisutnih na domaćem tržištu.

Uz Hrvatsku u pilot-projektu sudjeluje još osam europskih država članica, a Projekt će se provoditi u vremenu od 15. siječnja do 1. veljače ove godine, kada će se potrošačima na 10 odabranih benzinskih postaja u Hrvatskoj, ponuditi sudjelovanje u anketi temeljenoj na prikazu usporedbe cijena konvencionalnih i alternativnih vrsta goriva, što uključuje benzinska i dizelska goriva, kao i ukapljeni naftni plin, stlačeni prirodni plin i električnu energiju.

Prikaz usporedbe cijena goriva podrazumijeva prikaz na letcima, plakatima, bannerima te digitalnim zaslonima, a istraživanje će se provoditi u obliku ankete, koja će uključiti slučajno odabrane potrošače na benzinskim postajama i otkriti njihove preferencije o najoptimalnijem obliku usporedbe cijena.

Naime, sukladno europskoj obvezi, od lipnja 2020. godine potrošačima se mora omogućiti uvid u prosječne cijene različitih vrsta goriva, stoga je provedba ovog Projekta od iznimne važnosti za utvrđivanje preferencija potrošača, u smislu njihovog budućeg informiranja o usporednim prikazima cijena goriva, koja se nude na domaćem tržištu.

Komentari