AdRIa4Blue – Nova manifestacija HGK Županijske komore Rijeka promovira plavo gospodarstvo i održivi razvoj!

165

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Rijeka, u četvrtak  21.veljače  održana je 12. sjednica Gospodarskog vijeća HGK ŽK Rijeka na kojoj se raspravljalo o radu HGK ŽK u 2018.g. i planu rada komore u 2019.g, o novoj manifestaciji HGK ŽK Rijeka AdRIa4Blue te o stanju hrvatskog, europskog i globalnog gospodarstva, o očekivanjima i izgledima u ovoj i sljedećoj godini.

Zamjenik Predsjednika HGK ŽK Rijeka Zlatko Mičetić upoznao je prisutne sa Izvještajem o radu HGK ŽK Rijeka za 2018.godinu

Proteklu je godinu obilježio iznimno bogat i sadržajan rad vezano uz komorske usluge i aktivnosti. Najveću pažnju u radu HGK ŽK Rijeka posvetila je podršci u radu svojih članica kroz njihovo zastupanje i podršku u poslovanju i projektima, kroz zakonodavnu podršku, promociju u zemlji i inozemstvu, edukaciju, internacionalizaciju poslovanja te kroz društveno odgovorno poslovanje.

U protekloj godini HGK ŽK Rijeka bila je uspješna u obavljanju povjerene javne ovlasti te  vansudskom rješavanju sporova kroz svoja sudišta.

Predsjednik HGK ŽK Rijeka Vidoje Vujić upoznao je članove Gospodarskog vijeća s Planom rada HGK ŽK Rijeka za 2019.godinu.

Cilj je da komora i ove godine zadrži kontinuitet i još više podigne standarde svojih usluga i aktivnosti u interesu članica i cijele zajednice.

To će se između ostalog postići kroz rad Gospodarskog vijeća, udruženja i strukovnih skupina gdje se planira održati 70 sjednica i radnih sastanaka. U pogledu edukacija HGK ŽK Rijeka planira 50 različitih seminara, radionica i prezentacija za svoje članice. U dijelu promocije gospodarstva kroz manifestacije i sajmove HGK ŽK Rijeka planira za svoje članice 24 manifestacije/sajma u 2019.godini.

U pogledu internacionalizacije poslovanja i gospodarske diplomacije HGK ŽK Rijeka planira ostvariti 30 delegacija te 20 zajedničkih nastupa na sajmovima u inozemstvu. Nastaviti će se rad na pripremi i realizaciji EU projekata te rad u regionalnim i međunarodnim asocijacijama.

Vedran Devčić voditelj Odsjeka u HGK ŽK Rijeka upoznao je članove Gospodarskog vijeća sa organizacijom od strane HGK ŽK Rijeka gospodarske manifestacije AdRIa4Blue koja će se održati u Rijeci od 6-7. lipnja 2019. Godine.

Zemlja partner je Kraljevina Norveška, a sama manifestacija će biti promocija plavog gospodarstva i održivog razvoja.

Velimir Šonje ekonomski analitičar prezentirao je Gospodarskom vijeću „Stanje hrvatskog, europskog i globalnog gospodarstva- očekivanja i izgledi u 2019. i 2020 godini“. Hrvatska je u gospodarskom smislu danas puno otpornija na ekonomske krize, zaključna je procjena na temelju današnje ravnoteže u proračunu, odnosima s inozemstvom, održivom gospodarskom rastu koji je manje rizičan i kvalitetniji od rasta prije krize 2008.godine.

Temeljem upita člana Gospodarskog vijeća o statusu i nerješavanju projekta „Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma“ vezano uz lokalitet ex Motel Panorama čiji je nositelj društvo Mekci koje je u 100% vlasništvu HGK, predsjednik HGK ŽK Rijeka upoznao je Gospodarsko vijeće o saznanjima koje ima vezano uz tu problematiku.

Gospodarsko vijeće ovlastilo je i zadužilo predsjednika HGK ŽK Rijeka da poduzme sve potrebno oko toga projekta, jer njegovo nerješavanje predstavlja ogromnu štetu za regiju i cijelu državu.

Komentari