Danas je održana 35. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj su članovi vijeća usvojili prijedlog marketinške suradnje s Turističkom zajednicom grada Rijeka na projektu „Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.“ (EPK).

„ Godina 2020. bit će posebno značajna za promociju cijele zemlje. Lokalno, Rijeka će imati priliku dodatno se pozicionirati kao prijestolnica kulture, dok ćemo na globalnoj pozornici sudjelovati na svjetskoj izložbi EXPO pri čemu treba uzeti u obzir da Hrvatska iste godine predsjeda Vijećem EU“, naglasio je ministar Cappelli.

Direktor Staničić naglasio je važnost projekta Europske prijestolnice kulture. „Riječ je o tituli koja za Rijeku predstavlja izuzetnu priliku za dodatnim pozicioniranjem na europskoj turističkoj karti kao bogate i raznovrsne destinacije. Hrvatska turistička zajednica će svakako dati svoj doprinos u promociji te očekujem odličnu suradnju sa županijskom i gradskom turističkom zajednicom jer je ovo prilika da se, osim Rijeke, pozitivno utječe i na prepoznatljivost cijele kvarnerske regije koja obiluje bogatom kulturnom baštinom. Sigurno je da će sve predviđene aktivnosti pozitivno utjecati i na pozicioniranje Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije u cjelini“, izjavio je direktor Staničić.

Naime, Turističko vijeće HTZ-a usvojilo je prijedlog suradnje s Turističkom zajednicom grada Rijeka u iznosu od 450.000,00 kuna na projektnim aktivnostima koje, između ostaloga, obuhvaćaju: održavanje međunarodne znanstveno-poslovne konferencije „Međunarodni forum za kulturni turizam 2018“; kreiranje magazina i njegova on-line izdanja pod nazivom „Dobrodošli u EPK/Welcome to EPK“, kojim se Rijeka, Kvarner i Hrvatska predstavljaju svojim posjetiteljima i gostima; izradu promidžbenog videa koji će obuhvaćati kadrove Rijeke kao EPK, Kvarnera i Republike Hrvatske; pripremu ostalih marketinških, PR i promidžbenih materijala za ciljana tržišta te njihovu distribuciju.