HZZO modernizacijom nastoji rasteretiti sustav

HZZO pušta u rad Portal za pacijente koji omogućava izdavanje online recepata

249

Ako ste korisnik sustava e-građani, već danas ćete moći pristupiti portalu za pacijente. Primjerice, svome liječniku napišete poruku kako Vam treba recept za određeni lijek. Liječnik dobije poruku i odmah pošalje recept u ljekarnu. U samo nekoliko trenutaka, zatraženi recept možete podignuti u ljekarni.
Novim načinom izdavanja recepata zadovoljni su pacijenti i obiteljski liječnici jer će se rasteretit silne administracije i omogućiti im bolju komunikaciju s pacijentima, a pacijentima će uštediti duga čekanja u čekaonicama. Nitko doduše ne spominje činjenicu da će ovako veliki dio pacijenata puno manje biti u kontaktu sa svojim liječnicima no pretpostavljamo da se toga u HZZO-u za sada ne boje.

Preko Portala za pacijente građani će moći vidjeti svoje propisane i izdane lijekove, nalaze i otpusna pisma, dodatno upravljati pravima pristupa svom eKartonu, te imati uvid tko je i kada pristupao pojedinim dijelovima njihova kartona. Pristup portalu imat će svi autorizirani korisnici, no u HZZO-u naglašavaju višestruku zaštićenost podataka koji nisu javno dostupni.

Sigurnost, kažu, jamči niz najsuvremenijih zaštitnih mjera, uključujući kriptirani promet podataka, primjenu Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava, te pametne identifikacijske kartice za ovlaštene zdravstvene djelatnike.

K tome, osjetljivi podaci neće biti prikazani u e-Kartonu, koji će prikazivati kronične i akutne dijagnoze, ali će podaci povezani s potencijalno stigmatizirajućim bolestima biti skriveni.

Za 10 dana, portal će dobiti i svoju mobilnu aplikaciju preko kojega će se moći s mobitela naručivati u ordinacije obiteljske medicine, slati zamolbe za obnovu kontinuirane terapije ili izdavanje doznaka. U u prvoj fazi aplikaciju će koristiti oko milijun i pol pacijenata i 1.000 ordinacija iz cijele Hrvatske.

Komentari