Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo odluku o smanjivanju prireza porezu na dohodak

27

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je odluku o smanjivanju prireza porezu na dohodak u 2022. godini za jedan postotni poen, odnosno s 15% na 14%.

Kako je pojašnjavajući prijedlog izmjene Odluke o porezima Grada Rijeke kazao gradonačelnik Marko Filipović, predlaže se smanjenje propisane stope prireza porezu na dohodak za jedan postotni poen, odnosno sa sadašnjih 15% na 14% i to s primjenom od 1. siječnja 2022. godine.
„To predstavlja prvi korak u ostvarenju konačnog cilja koji smo obećali ostvariti – smanjenja stope prireza porezu na dohodak na 10%, od 1. siječnja 2025. godine, a ako budu povoljne makroekonomske prilike, ići ćemo i dalje u godinama koje slijede. U prijevodu, to bi značilo da osoba s bruto plaćom od 9.671,00 kuna na godišnjoj razini imati veću neto plaću za 90-ak kuna, a kada se stopa prireza porezu na dohodak smanji na 10%, neto plaća će se istoj na godišnjoj razini povećati za 448,40 kuna“, kazao je gradonačelnik Filipović.

U pogledu financijskog učinka na proračun Grada Rijeke u 2022. godini, procjenjuje se da će smanjenjem stope prireza porezu na dohodak prihod Grada od prireza porezu na dohodak u idućoj godini smanjiti za približno 4 milijuna kuna.
„Ovom mjerom smanjujemo poreznu represiju prema sugrađanima“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Vijećnik Josip Ostrogović je u raspravi istaknuo kao će klub HDZ-a glasovati za smanjenje poreza, budući da se za skalarno smanjivanje poreza zalagao i u vlastitoj predizbornoj kampanji te je ujedno upitao za plan smanjivanja poreza do 2025. iz godine u godinu.

Vijećnica Tea Mičić Badurina je istaknula kako klub PGS-a podržava postepeno uvođenje poreznog rasterećenja, svjesni da treba paziti da se na naruši standard usluga i socijalnih davanja. Naglasila je kako je visok prirez jedan od razloga gubitka stanovništva i investicija za radna mjesta, a da je smanjivanje prireza ujedno poruka građanima da je Grad Rijeka spreman drugačije raspolagati sa sredstvima u proračunu.

Vijećnik Davor Štimac je u ime kluba Nezavisne liste Davora Štimca naglasio kako su se u kampanji zalagali za smanjenje pa čak i ukidanje prireza. Smanjivanje prireza za 1% je ocijenio populističkom mjerom, budući da će građanin s prosječnom plaćom na mjesečnoj razini dobiti 7,5 kuna više, dok se istovremeno najavljuje dizanje cijene komunalnih usluga.

Vijećnica Petra Karanikić je istaknula kako klub SDP-a podržava prijedlog, kojim se pokazuje da gradonačelnik ispunjava predizborna obećanja, dok je vijećnik Kristian Čarapić naglasio kao treba naglasiti da se radi o smanjenju od 1% u prvoj godini, s planom da se do 2025. godine taj prirez smanji na 10%, s time da će narednom razdoblju biti dovoljno vremena da se predoči detaljan plan smanjivanja kroz godine.

Vijećnik Aleksandar Saša Milaković je u ime kluba Mosta ocijenio je kako je smanjenje prireza nije socijalna mjera, jer će učinak doživjeti oni s većim plaćama, dok ga oni s najnižim plaćama neće osjetiti. Također, ustvrdio je da se ne radi niti o razvojnoj mjeri, jer smatra da ne može privući investitore. Istaknuvši kako se radi o zanemarivoj svoti na prosječnoj mjesečnoj plaći, naglasio je kako se novac okupljen na jednom mjestu može bolje iskoristiti.

Vijećnica Iva Davorija je u ime platforme Možemo! naglasila kako snižavanje prirez za 1% neće utjecati na građane s niskim prihodima i visokim osobnim odbicima, koje ostvaruju i ljudi s djecom.  Ocijenila je kako je obećavanje poreznog rasterećenja građana na ovaj način populistički stav, jer se ne dotiče svih građana i građanki. Istaknula je kako Možemo! smatra da je, umjesto smanjenja prireza, sredstva trebalo usmjeriti na u povećanje i dostupnosti kvalitetnih komunalnih usluga te uvođenje socijalnih inovacija.

Vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda istaknuo je kako podržava smanjenje poreza, budući da se za njega zalagao i u vlastitoj predizbornoj kampanji. Kazao je kako smatra da je, s obzirom na visinu sveukupno planiranih poreznih prihoda u 2022. godini trebalo odmah smanjiti prirez na 12%, koliko je iznosio prije nego što je iznos povećan na sadašnjih 15%.

Gradsko vijeće donijelo je izmjene Odluke o gradskim porezima za 25 glasova za (SDP, HDZ, PGS, Akcija mladih, Unija Kvarnera, HSU, IDS, SDSS te vijećnice Petra Mandić i Sabina Marov iz Mosta), 2 glasa protiv (Možemo!) te 5 suzdržanih (Nezavisna lista Davora Štimca te vijećnik Aleksandar Saša Milaković iz Mosta).

Usvojena je odluka o produljenju roka za korištenje kredita za uređenje Palače Šećerane i broda Galeb

Gradsko vijeće usvojilo je i izmjenu Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta. Tom odlukom se do 31. prosinca 2022. godine produljuje rok za korištenje kredita u iznosu od 44 milijuna kuna za osiguravanju vlastitih sredstava za uređenje Palače Šećerane i broda Galeb, odnosno realizaciju trogodišnjeg EU projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, pri čemu se ostali uvjeti ne mijenjaju.

Kako stoji u obrazloženju, zbog izmjena projektno-tehničke dokumentacije u tijeku izvođenja radova kojom su se ključni sustavi broda (HVAC, HI FOG) usklađivali s Hrvatskim registrom brodova te Ministarstvom kulture, radovi na brodu Galeb odvijali su se usporenim intenzitetom. Pandemija koronavirusa uzrokovala je usporavanje i značajno kašnjenje realizacije istraživačkih radova, dok su kadrovske promjene kustosa u Muzeju grada Rijeke iznimno usporile izradu projekta stalnog muzejskog postava čija tehnička projektna rješenja izravno utječu na izvođenje obnove i prenamjene broda Galeb u brod muzej.

Procjenjuje se da će se radovi na obnovi i prenamjeni broda produljiti do kolovoza 2022. godine, dok se završetak opremanja očekuje u listopadu/studenom 2022. godine.

„U tjednom sam kontaktu s brodogradilištem, osobno sam dva puta obišao brod i radovi, koji su bili usporeni zbog nepredviđenih okolnosti, za koje se nije moglo znati prilikom projektiranja, sad teku dobro i sve ukazuje da će brod sljedeće godine biti završen i naći svoje mjesto na Molo Longu. Pregovara se s Lučkom upravom o lokaciji broda, i ti razgovori teku dobro – trenutno smo u proceduri koncesioniranja investiranja u marinu u Porto Barošu i kasnijeg korištenja drugog dijela putničke luke i tu se još bruse detalji gdje bi brod Galeb trebao biti privezan,“ kazao je gradonačelnik Filipović.

Izrazio je kako ne sumnja da će postav, čiji dizajn potpisuje Nikolina Jelavić Mitrović, privući veliko zanimanje posjetitelja, kao što niti ne sumnja da će kod sljedećeg natječaja pronaći gospodarski subjekt zainteresiran za najam smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta na brodu.
„Ovaj projekt se financira i EU sredstvima i mislim da bi bilo neodgovorno da stanemo sada, kada smo praktički pred zaključenjem radova na brodu Galeb,“ kazao je gradonačelnik Filipović.

Izmjena Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta usvojena je sa 16 glasova za (SDP, PGS, Možemo!, HSU, IDS, SDSS), 3 protiv (Most) i 12 suzdržanih (HDZ, Nezavisna lista Davora Štimca, Akcija mladih i Unija Kvarnera).

Gradsko vijeće odobrilo pripajanje Rijeka prometa trgovačkom društvu Rijeka plus

Usvojena je i odluka o pripajanju trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.

Rijeka promet obavlja komunalnu djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke i upravljanja prometom, dok Rijeka plus obavlja djelatnost tržnica na malo te djelatnost parkirališta i pauk služba. Pripajanjem trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus provest će se formalno, organizacijsko, pravno i financijsko povezivanje spomenutih društava. Očekuje se da će povezivanje rezultirati optimizacijom poslovnih procesa, odnosno povećanjem poslovne efikasnosti i racionalizacijom troškova poslovanja.

Odluka o pripajanju je usvojena sa 16 glasova za (SDP, HDZ, SDSS, IDS), 10 protiv (PGS, Nezavisna lista Davora Štimca, Možemo!, Akcija mladih i Unija Kvarnera), te 3 suzdržana (Most i HSU).

Jednoglasno i bez rasprave prihvaćena je Odluka o proširenju Urbane aglomeracije Rijeka s utvrđivanjem Konačnog prijedloga obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, koja bi se u budućnosti trebala proširiti na Grad Bakar te općine Matulji, Jelenje i Omišalj.

Također, usvojena je i odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine. Odluku je bilo potrebno izmijeniti, budući da je na temelju rezultata provedenih dopunskih izbora u Gradsko vijeće Grada Rijeke ušao predstavnik još jedne stranke, SDSS-a, koja je time stekla pravo na redovito godišnje financiranje iz gradskog proračuna.

L.B.

Komentari