Centar tehničke kulture Rijeka napravio vizire za Kliniku za dentalnu medicinu KBC Rijeka

Zaštitni viziri isprintani u CTK Rijeka već su u uporabi

148

U borbi protiv pandemije korona virusa (COVID -19), Centar tehničke kulture Rijeka odgovorio je na potrebe zdravstvenih djelatnika te smo za osoblje Klinike za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka izradili zaštitne vizire 3D printanjem.

viziri3

Printanjem vizira na naša tri printera pridružili smo se Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u ovoj hvale vrijednoj
inicijativi kako bi svi skupa medicinsko osoblje zaštitili što je više moguće.

Ovo je dobar primjer suradnje dviju struka i sigurno će CTK Rijeka i dalje biti na raspolaganju. U uvjetima pandemije koja
je zahvatila i našu zemlju CTK Rijeka je svoje resurse stavio na raspolaganje, ne samo što se tiče naša tri printera već i znanja naših informatičara. Do sada smo isprintali dvadeset i pet vizira, ali naši printeri neće prestati raditi dok god u zdravstvenom sustavu postoji potreba za vizirima i našoj pomoći.

viziri

 

U ovoj situaciji vrlo je važno pažljivo rukovati s printanim materijalima kako ne bi došlo do kontaminacije prije nego dođe
do zdravstvenih djelatnika. Obvezno se moraju koristiti maske i rukavica prilikom rukovanja. Prije početka rukovanja obvezno je temeljito pranje ruku, dok je svaki vizir nakon printanja spremljen u čistu vrećicu koja je potom čvrsto zatvorena kako bismo smanjili mogućnost kontaminacije.

 

Komentari