Uz Međunarodni dan laboratorijske medicine (LabDay 2017) koji se u svijetu obilježava
5. studenoga, KBC Rijeka organizira javnu tribinu

“Kako se pripremiti za laboratorijske pretrage i vađenje krvi?
Kako čitati laboratorijski nalaz?“

 u ponedjeljak, 6. studenoga 2017.

 Gradska vijećnica Grada Rijeke (Korzo 16)

Predavanje će održati Vesna Šupak Smolčić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine sa Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Rijeka. Naglasak tribine bti će na upoznavanju korisnika laboratorijskih usluga s načinom pripreme za laboratorijske testove. Građani će se moći upoznati s još neobjavljenim preporukama Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu o pripremi za izvođenje laboratorijskih pretraga i riješiti vječne dileme poput: Da li je potrebno biti natašte prije vađenja krvi? Zašto se krv vadi samo ujutro? Kako prikupiti uzorak 24-satne mokraće? i sl., jer ne zaboravimo, čak 70% liječničkih odluka temelji se na rezultatima laboratorijskih pretraga.