Rijeka kroz povijest – Postavljeno još pet višejezičnih ploča u središtu grada

20
Grivica

U sklopu projekta Europske prijestolnice kulture na još pet lokacija u središtu Rijeke postavljene su višejezične ploče s povijesnim nazivima ulica i trgova. Ploče su postavljene u ulicama Pod voltun, Marka Marulića i Šime Ljubića te na trgovima Riječke rezolucije i Grivica, a riječ je o projektu kojim se želi istaknuti bogata riječka povijest i kultura.

šime ljubića
Ulica Šime Ljubića

Naime, ovim projektom dio ulica i trgova u starom dijelu Rijeke uz ploče s aktualnim, službenim nazivima dobiva i ploče koje prikazuju nazive koje su te ulice i trgovi nosili kroz povijest. Rijeka je grad izrazito burne povijesti koji je pripadao različitim državama, tako i povijesni nazivi  na različitim jezicima predstavljaju različita razdoblja.

pod voltun1
Pod voltun

Prve četiri ploče postavljene su u svibnju na Koblerovom trgu te u ulicama Stara vrata, Užarska i Medulićeva.

Podršku projektu daje Zajednica Talijana Rijeka, a izvor podataka za projekt postavljanja višejezičnih ploča je knjiga Massima Superine „Il stradario di Fiume“ koju je izdalo Društvo za povijesna istraživanja Rijeke iz Rima (Società di Studi Fiumani). U knjizi su popisani nazivi riječkih ulica kroz povijest, iz vremena kada se Rijeka nalazila u sklopu Italije te drugih razdoblja.

Projekt će se nastaviti postavljanjem višejezičnih ploča s povijesnim nazivima i na drugim lokacijama u središtu grada.

Komentari