Rijeka protiv nasilja prema ženama

Tihi prosvjed na Korzu (ispred Gradskog tornja) 25. studenog u 12 sati

83

Dana 25. studenog obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama. Tim povodom će se sutra, u srijedu 25. studenog, s početkom u 12 sati održati polusatni tihi prosvjed na kojem ćemo jasno poručiti NE nasilju prema ženama te ćemo PONOVNO pozvati na hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji (Istanbulska konvencija).

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova od 2003. godine, kada je donesen Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, svake godine se prijavi između 14.500 i 22.200 slučaja nasilja u obitelji; u zadnjih 6 godina u Hrvatskoj su nasilni partneri ubili više od 300 žena; iako je godišnje prijavljeno oko stotinjak silovanja, realna brojka silovanih žena u Hrvatskoj iznosi oko 2000…

Ratifikacija Konvencije Vijeća Europe ključan je korak u borbi protiv nasilja prema ženama. Ova konvencija prepoznaje nasilje nad ženama kao rodno utemeljeno te postavlja nasilje nad ženama kao jedan od ključnih socijalnih mehanizama kojim se žene prisilno stavlja u podređen položaj u odnosu na muškarce. Svrha ove Konvencije je zaštiti žene od svih oblika nasilja; doprinijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca te izrada sveobuhvatnog okvira, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Hrvatska je ovu Konvenciju potpisala, no nije ju ratificirala, što nas čini jedinom državom u regiji koja to odbija učiniti. Ratifikacijom konvencije Hrvatska bi se obvezala poduzeti konkretne korake u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, silovanja, uhođenja, obiteljskog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena. Iz tog razloga povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama organiziramo tihi protest koji želi glasno poručiti: POTPIS ZNAČI OBAVEZU. RATIFICIRAJTE KONVENCIJU!

Protest će se održati 25.11. od 12:00 do 12:30 sati na riječkom Korzu, ispred Gradske ure. Protest organiziraju: Udruga PaRiter, SOS telefon – Rijeka, U.Z.O.R., Udruga Lori, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije, Ri Rock, Rijeka Tatoo Expo…

Komentari