Počeli upisi u kostrenski Dječji vrtić Zlatna ribica

180

Do 10. lipnja 2020. mogu se predati prijave za upis djece u cjelodnevne desetsatne jasličke i vrtićke kao i poludnevne šestosatne vrtićke programe Dječjeg vrtića Zlatna ribica u Kostreni.

Za dijete koje se prvi put prijavljuje roditelj podnosi Prijavu za upis dok je za dijete upisano u prethodnoj pedagoškoj godini, potrebno predati Zahtjev za nastavak pohađanja vrtića te ispuniti obrazac o prebivalištu. Ukoliko Zahtjev za nastavak ne bude podnesen u predviđenom roku, smatra se da ne postoji potreba daljnjeg korištenja usluga vrtića i će dijete najkasnije s 31. kolovozom biti ispisano.

Obrasci Prijave za upis djece i Zahtjeva za nastavak korištenja usluga vrtića mogu se preuzeti na internetskoj stranici vrtića www.zlatnaribica.hr. U Prijavi za upis roditelj odabire željeni program. Prijavi je potrebno priložiti izvadak iz matične knjige rođenih za dijete, potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta, dokaz o cijepljenju djeteta prema Programu  obveznih cijepljenja, odnosno liječnička potvrda o kontraindikacijama djeteta na cjepivo, za slučaj da neko cijepljenje nije izvršeno. Prijave za upis s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave za upis djece koja se prvi put prijavljuju i  Zahtjevi za nastavak korištenja usluga vrtića mogu se dostaviti elektronskim putem na adresu upisi@zlatnaribica.hr   ili  putem pošte na adresu vrtića Žuknica 1a, 51221 Kostrena, u razdoblju od 29. svibnja do 10. lipnja 2020.

Mole se roditelji da svu potrebnu dokumentaciju dostave isključivo u jednom e-mailu. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/289-573 te na kontakte navedene na internetskoj stranici www.zlatnaribica.hr

Prednost pri upisu u vrtić ostvaruju djeca čija oba roditelja ili samohrani roditelj imaju prebivalište u Kostreni i državljani su Republike Hrvatske, dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Kostreni te dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca sa stalnim boravkom u Općini Kostrena.

Navedene prednosti potrebno je dokazati preslikom domovnice za dijete i uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca) za dijete i roditelja/roditelje odnosno skrbnika ili udomitelja. Za dijete koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena, potrebno je uvjerenje nadležnog tijela (ne starije od 3 mjeseca).

Za ostvarivanje prednosti pri upisu Prijavi za upis potrebno je pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje status roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata. Za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu potrebno je priložiti izvadak iz matične knjige rođenih, a za djecu kojima su oba roditelja zaposlena potrebo je priložiti potvrdu o zaposlenju i IP karticu za tekuću godinu za oba roditelja te za pomorce presliku ugovora ili potvrdu o statusu pomorca.

Za djecu samohranih roditelja i u udomiteljskim obiteljima uz rodni list, prednost pri upisu dokazuje se presudom ili rješenjem nadležnog tijela za samohrane roditelje ili skrbnike odnosno pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb za djecu s teškoćama u razvoju.

Za djecu iz obitelji s troje ili više djece potrebno je priložiti rodne listove za svu malodobnu djecu, odnosno punoljetnu uzdržavanu djecu te rješenje nadležnog tijela za korisnike doplatka za djecu roditelja koji primaju doplatak.

Prijavi za upis prilažu se skenirani dokumenti. Vrtić zadržava pravo uvida u originale dokumenata kao i zatražiti dodatne isprave vezane uz ostvarivanje prednosti pri upisu i izvršiti dodatne provjere.

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne budu mogla upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se prema kriterijima Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Zlatna ribica“. Privremena lista reda prvenstva biti će objavljena 18. lipnja 2020. godine na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Vrtića, a konačna lista reda prvenstva sukladno Pravilniku o upisu djece.

Komentari