Ordinacije obiteljske medicine od utorka rade prema novome rasporedu

22

Kako bismo doprinijeli uspješnom prevladavanju trenutne situacije, a uz održavanje potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite, molimo sve korisnike naših usluga da fizički dolazak u ordinacije svedu na najmanju potrebnu mjeru, uz prethodni kontakt telefonom.

Također, od dana 24.ožujka 2020. na snagu stupa novi raspored rada ordinacija opće/obiteljske medicine, pri čemu će dio timova biti dostupan u ordinacijama, a dio putem telefona i maila.

Preporučuje se da u narednom razdoblju izabrane liječnike opće/obiteljske medicine pacijenti kontaktiraju putem telefonskih linija i e-maila. Ukoliko liječnik ustanovi kako je potrebno da pacijent ipak dođe u ordinaciju, kontaktirati će tim koji je u zamjeni te ga uputiti na pregled.

Svi kontakti liječnika Doma zdravlja i koncesionara s područja Primorsko-goranske županije nalaze se pod rubrikom KONTAKTI na internetskoj stranici www.domzdravlja-pgz.hr.

Komentari