Novi ritam grada minorizira nagomilane probleme riječkog HNK

166
novi ritam grada hnk

Novi ritam grada je takav da se od studenog 2021. i prve sjednice ovog saziva Odbora za kulturu ništa nije pomaknulo s mjesta. Uključujući sanaciju duga kojeg generira riječka kazališna kuća. Tim povodom, prenosimo objavu nezavisnih vijećnica Ive Rinčić i Maše Magzan:

HNK Ivan pl. Zajc još je jednom dao povoda sa sazivanje političkih presica. Nažalost, još jednom zbog – afera, a ne zbog sjajnih predstava i umjetnika! A reputacija Rijeke kao „grad slučaja“ u velikoj mjeri je inicirana upravo jalovim upravljanjem najvećom i najskupljom ustanovom u kulturi. To je donio najavljeni „novi ritam“ grada!

● Novi ritam grada: od studenog 2021. godine, kada je održana prva sjednica ovog saziva Odbora za kulturu posvećena HNK, apsolutno se NIŠTA nije odradilo niti pomaknulo s mjesta, uključujući sanaciju duga (jer se odjeli za financije i za kulturu godinama ne dogovaraju oko stava kada će se i na koji način dug sanirati);

● Novi ritam grada: uz to što podržava ostanak intendanta kojeg većina gradskog parlamenta želi smijeniti, gradonačelnik istodobno gazi legitimitet predstavničkog tijela građana, kao što kontinuirano negira i minorizira nagomilane probleme i dugove HNK;

Ozbiljne nepravilnosti u ključnim dokumentima

● Novi ritam grada: kontinuirani apeli Gradu kroz sve mehanizme djelovanja (vijećnička pitanja, tematske sjednice Odbora za kulturu, konferencije za novinare) da napokon konstruktivno pristupi rješavanju neodrživog stanja u HNK i prestane minorizirati i relativizirati nagomilano nezadovoljstvo, probleme i postupke nailaze na zid šutnje;

● Novi ritam grada: informacije se skrivaju, a problemi i dalje ne rješavaju kao npr. alarmantan nalaz izvršenog upravnog nadzora nad zakonitošću rada kazališta ili zabrinjavajuće preporuke iz nalaza interne revizije;

● Novi ritam grada: na 6 stranica zapisnika upravnog nadzora od strane Ministarstva kulture i medija (srpanj 2022.) navode se ozbiljne nepravilnosti u ključnim dokumentima (usklađivanje Statuta HNK s važećim Zakonom o kazalištu, urediti Pravilnik o radu tako da poštuje odredbe Zakona o radu, uskladiti Pravilnik o zaštiti na radu sa Zakonom o zaštiti na radu itd.). Unatoč tome, i Grad kao osnivač i Ministarstvo kulture i medija u javni prostor lansiraju neistinitu tvrdnju da „nisu uočeni nedostatci u radu i nezakonitom postupanju, osim određenih nomotehničkih nedostataka u općim aktima“;

Novi ritam grada nije bježanje od odgovornosti

● Novi ritam grada: zapisnik provedene interne revizije (studeni 2022.) preporučuje „bolje upravljanje javnim novcem,“ i ukazuje na „slabosti u financijskom upravljanju i postojećoj sistematizaciji i organizaciji poslova u kazalištu“ te traži „preispitivanje kontinuiranih rashoda koji se generiraju“ kao i koordinaciju Odjela za kulturu i Odjela za financije „kao nužnu aktivnost za provedbu sanacije manjka kazališta“;

● Novi ritam grada: Odbor za kulturu u rujnu ove godine po drugi puta ponavlja dodatne zaključke sa 16. sjednice početkom svibnja 2023. jer i dalje nema odgovora niti komentara o racionalnosti i opravdanosti povećanih programskih aktivnosti HNK u iznosu od gotovo 2 milijuna kuna, kao i navedenim sudskim troškovima – službeni odgovor iz HNK Ivana pl. Zajca Rijeka poziva se na novi Zakon o kazalištima uz tvrdnju da HNK Ivana pl. Zajca Rijeka ima obvezu komunicirati i odgovarati samo i isključivo s osnivačem, pa se moli Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, kao i članovi Kazališnog vijeća koji odlučuju o programskom i financijskom okviru Kazališta, da se očituju o ovim i drugim dodatnim zaključcima Odbora za kulturu, no bez uspjeha.

Novi ritam grada NIJE bježanje od odgovornosti i skrivanje pod ministričinim skutima, već kvalitetno upravljanje Gradom. Ah da, to ipak zahtijeva odgovornu vlast koja rješava probleme!

Izvor: Iva Rinčić

Komentari