Nema više linije Ilovik – Mali Lošinj!

52

Danas je prekinuta brodska linije Ilovik – Mali Lošinj, a razlog je nevjerojatan! Naime, Grad Mali Lošinj i Primorsko-goranska županija još uvijek nisu potpisali ugovor s brodarom, a niti financirali liniju. Povodom toga, u svojevrstan znak protesta okupili su se Ilovčani, policija, investitor, izvođači, a stiglo je i pauk vozilo iz Varaždina. O svemu su izvijestili na Facebook stranici “Spasimo Otok Ilovik”.

“NEMA VIŠE LINIJE ILOVIK – MALI LOŠINJ!

Danas, 22. studenog 2021. god., na opće iznenađenje mještana i onih koji su trebali putovati do Lošinja, prekinuta je brodska linija Ilovik – Mali Lošinj. Ovaj puta razlog je taj što Grad Mali Lošinj i PGŽ, koji bi trebali financirati izmještenu liniju, još uvijek ne žele sklopiti ugovor s brodarom i još uvijek, nakon sada već gotovo dva mjeseca plovidbe na izmještenoj liniji, nisu brodaru platili niti jedne jedine kune.
Radi javnosti, želimo naglasiti da su upravo, inače prezaduženi Grad Mali Lošinj, te PGŽ inzistirali na izmještanju linije s dotadašnje rute Ilovik – Mrtvaška na novu rutu Ilovik – Mali Lošinj koja je 11 puta duža, i širokogrudno obećavali da će baš oni snositi trošak izmještanja linije. Nakon što je brodar na novoj liniji u gotovo dva mjeseca preplovio već 2500 milja, i nakon što četiri mornara na brodu dnevno u plovidbi provedu po deset sati, još uvijek brodaru nije plaćena niti jedna jedina kuna, a ugovor nije potpisan. To pokazuje o kakvoj se investiciji dogradnje luke Mrtvaška radi i kakav je odnos Grada Malog Lošinja i PGŽ-a prema Iloviku i njegovim stanovnicima.
Više nemamo niti liniju za Mali Lošinj,” napisali su na društvenim mrežama.
Štoviše, tijekom noći postavljena je i ograda visine 2 metra kako bi se spriječio iskrcavanje učenika i onemogućio im se nesmetan odlazak u školu.

Jutros su sa stranice poslali i demantij: “Demantij PGŽ i Grada Malog Lošinja o prekidu brodske linije Ilovik – Mali LošinjS obzirom da su se jučer u medijima, od strane PGŽ-a i Grada Malog Lošinja, pojavile netočne izjave i interpretacije u vezi s prekidom brodske linije na relaciji Ilovik – Mali Lošinj, ovime, u cilju istinitog izvještavanja javnosti, dajemo sljedeće priopćenje.

Ranija linija Ilovik – Mrtvaška danom 4. listopada izmještena je na novu rutu Ilovik – Mali Lošinj.

Do sklapanja ugovora o financiranju nove linije trebalo je doći prije dana izmještanja linije, ali smo, nakon što smo prijedlog novog ugovora o financiranju neuspješno čekali više dana, na kraju zamoljeni da počnemo vršiti prijevoz na novoj ruti, s time da ćemo naknadno dobiti prijedlog ugovora.

Već prije izmještanja linije dali smo svoju ponudu, izrađenu prema pravilima o financiranju državnih brodskih linija koja su vrlo kompleksna, s time da smo naglasili da iznos troška buduće linije za Mali Lošinj mora biti plaćan u dva mjesečna obroka zbog velikih troškova nove rute (brod plovi 66 milja dnevno, a mornari u plovidbi provode po 10 sati dnevno).

Umjesto prijedloga ugovora, dobili smo potpisan ugovor od strane Grada Malog Lošinja koji nije sadržavao ono što smo tražili. Zbog toga smo od tada, a to je bilo 10. listopada, do danas, u više navrata tražili da se tekst ugovora izmijeni u skladu s ranijim dogovorom i našim zahtjevom, ali nam na naše dopise, koji su svaki puta bili upućivani Gradu Malom Lošinju i na znanje Agenciji za obalni linijski pomorski promet, nitko nije odgovarao, a trošak linije nije plaćen.

U posljednjim dopisima koje smo slali, te u usmenim kontaktima koje smo imali, naglasili smo da ćemo, ako se ugovor ne potpiše i ne plati trošak, morati obustaviti liniju.

Kako niti na te dopise nitko nije odgovorio, a posljednji je poslan u srijedu 17. studenog, nakon punih sedam tjedana obavljanja linije i prijeđenih oko 3000 milja bez da nam je uplaćena jedna kuna troška, morali smo obustaviti liniju.

Jučerašnja objašnjenja Grada Malog Lošinja i PGŽ-a, osim što su netočna, u cijelosti ili djelomično, proizlaze i iz nepoznavanja kompleksnih pravila financiranja brodskih linija.

Sve dopise koje smo slali možemo svakom mediju javno obznaniti.

Brodar Porat Ilovik d.o.o.”

Snimka zaslona 2021-11-22 090203
Izvor: Screenshot Facebook
IMG_20211123_060518
Izvor: Screenshot Facebook
L.B.

Komentari