Hrvatska donosi zakon o duhanskim proizvodima stroži od direktive EU

O kažnjavanju Hrvatske za sad nema govora, jer nije jedina koja kasni s sklađivanjem zakonodavstva s direktivom

809

Danas je na snagu stupila europska direktiva o duhanskim proizvodima, koja predviđa veća upozorenja o opasnostima pušenja na kutijama cigareta. Iako je bio dat dvogodišnji rok za unošenje direktive u nacionalna zakonodavstva, samo su je 4 zemlje u cijelosti počele primjenjivati, u 4 se primjenjuje djelomično, dok je u ostalim postupak preuzimanja u tijeku. Dio tih potonjih zemalja obavijestilo je Europsku komisiju da kasni s uvođenjem direktive jer želi donijeti još stroži zakon od onog koji direktiva nalaže (direktiva definira cilj koji se želi postići, te ostavlja članicama na odluku kakvim će zakonom taj cilj ispuniti).

Hrvatska je upravo među zemljama koje direktivu još nije uvrstila u svoje zakonodavstvo, ali je i obavijestila Komisiju o pripremanju strožeg zakona. Suprotno od najava nekih domaćih političara kako slijedi kažnjavanje Hrvatske, Komisija se neće žuriti s pokretanjem takvog postupka, koji je ionako dug te bi se obustavio u trenutku usklađivanja zakona s direktivom.

Direktiva predviđa da se na kutijama cigareta, duhana za motanje i drugih proizvoda mora staviti slika i pisano upozorenje o štetnosti pušenja na 65 posto prednjeg i stražnjeg dijela kutije. Osim toga zabranjuju se duhanski proizvodi s aromom, poput onog vanilije ili voća. Cigarete s mentolom bit će zabranjene u iduće četiri godine, do 2020. godine, jer su neke vlade tražile dulje prijelazno razdoblje.

pakiranje cigareta 2

Očekivano, proizvođači su podigli tužbu, no SUD Eu ih je odbio, potvrđujući kako je javno zdravlje u EU ispred profita. Duhan je najveći pojedinačni uzročnik prerane smrti koja se može izbjeći – više od 700.000 prerano umrlih pripisuje se duhanu. Ukupni troškovi u EU povezani s pušenjem procjenuju se na oko 544 milijarde eura godišnje. Dakle, i kad govorimo o zdravlju opet se vraćamo na novac.

Plan je bio (a nije isključeno da će se tome pribjeći u budućnosti) da se kutije cigareta u potpunosti unificiraju i pokriju upozorenjima, te sva imena brandova izjednače i postave na ista mjesta, što bi duhanskoj industriji praktički poništila sva višedesetljetna ulaganja u brandiranje njihovih proizvoda. Što mislite, bi li to što kutija izgleda posve drugačije potaklo pušače da prestanu pušiti? Hoće li i ova aktualna direktiva uspjeti?

Njemački TAZ predložio je da se na kutije cigareta stave fotografije političara i drugih javnih ličnosti, kako bi osjećaj gađenja odvratio ljude od cigareta.

taz cigarete

Komentari