DHMZ: Kvarner će konačno dobiti plutaču za mjerenje temperature mora

82

Poznato je da svi veći gradovi na hrvatskoj obali imaju svoja mjerenja temperature mora, a da Rijeka to nema. Zbog toga, RiMeteo se još 2016. s upitom obratio DHMZ-u, čiji odgovor tada nije dobio. No, zato su prošle godine, baš negdje u ovo doba odgovorili da će Rijeka dobiti svoja mjerenja u sklopu projekta METMONIC.

Javio se voditelj projekta METMONIC Stjepan Ivatek-Šahdan te izvijestio da je postavljanje plutače za mjerenje temperature mora na području Kvarnera planirano tek za sljedeću godinu, jer je potrebno dobiti suglasnost za postavljanje plutača na svih 28 lokacija duž Jadrana kako bi mogli raspisati javnu nabavu za uslugu izrade sidrenih linija (betonski blok+lanac+konop) i sidrenja plutača. Plutače su trenutno u testnom radu na kopnu kako bi se ustanovila pouzdanost prijenosa podataka s plutače u bazu podataka i ispravnost rada osjetnika za mjerenje temperature.

U srpnju je planirano postavljanje velike meteorološko-oceanografske plutače u Kvarnerskom zaljevu. Predviđena lokacija je na fotografiji.

L.B.

Komentari