Ugledni profesor logike s Oxforda prof. dr. sc. Timothy Williamson održao predavanje na riječkom Rektoratu

103

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci u petak, 20. svibnja 2020. predavanje Post-truth politics and the idea of truth održao je ugledni profesor logike s Oxforda prof. dr. sc. Timothy Williamson. Ovim je događanjem ujedno i završeno obilježavanje 49. Diesa Academicusa – Dana Sveučilišta u Rijeci. Predstavljen je i prijevod knjige prof. Williamsona ”Tetralog, ja imam pravo, ti griješiš”.

Sudjelovali su: prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Nenad Smokrović, professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Nenad Miščević, član Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Timothy Williamson, autor.

Timothy Williamson rođen je u Uppsali u Švedskoj 1955. godine. Nakon dodiplomskog studija matematike i filozofije i doktorata iz filozofije na Sveučilištu u Oxfordu radi kao profesor filozofije na Trinity Collegeu u Dublinu i University Collegeu u Oxfordu, ali i profesor logike i metafizike na Sveučilištu u Edinburghu. Od 2000. zaposlen je kao Wykeham profesor logike na Sveučilištu u Oxfordu.

Bio je predsjednik Aristotelijanskog društva od 2004. do 2005. godine. Član je Britanske akademije (FBA), Norveške akademije znanosti i književnosti, član Kraljevskog društva Edinburgha (FRSE) i strani počasni član Američke akademije umjetnosti i znanosti.

Njegova područja interesa uključuju modalnu i epistemičku logiku, prirodu logičkih posljedica, epistemologiju, metafiziku, filozofiju jezika i metafilozofiju.

L.B.

Komentari