Sveučilište u Rijeci zauzelo je drugo mjesto u ukupnom poretku Triple E Awards u kategoriji angažiranih sveučilišta (Engaged University of the Year)

97

YUFE, društveno angažirana mreža sveučilišta Triple E Awards svjetsko je priznanje sveučilištima koja ulažu napore u promicanju poduzetništva i društvenog angažmana u visokom obrazovanju. Ovo je prva takva nagrada koja je konkretno fokusirana na različite dimenzije sveučilišne treće misije i koja za cilj ima potaknuti sveučilišta da preuzmu važnu ulogu u zajednici i ekosustavu.

Sveučilište u Rijeci osvojilo je drugo mjesto u kategoriji angažiranih sveučilišta

Sveučilište u Rijeci osvojilo je drugo mjesto u kategoriji angažiranih sveučilišta (Engaged University of the Year), a samo proglašenje i dodjela održano je u Firenzi 28. lipnja 2022. godine. Sveučilište u Rijeci predstavljala je prorektorica prof. dr. sc. Senka Maćešić s prezentacijom „Sveučilište koje širi nove horizonte“ gdje su predstavljeni naši zajednički projekti sa zajednicom i partnerima; ŠIZ (Škola i zajednica), Moje mjesto pod Suncem, Sveučilište za treću dob, Moise Palača, projekti TEFCE i SPEAR i drugi uspješni projekti.

Engaged University of the Year

Engaged University of the Year kategorija je koja prepoznaje institucije koje razvijaju i implementiraju vlastiti angažman kako bi kreirale dodatnu vrijednost za zajednicu. Poseban naglasak stavljen je na razvijenu suradnju s različitim dionicima kroz koju sveučilište pokazuje svoj široki pristup društvenom angažmanu i važnim društvenim utjecajima.

Ovo je samo još jedna potvrda da je Sveučilište u Rijeci uistinu prepoznato kao dio lokalne zajednice i ekosustava te zajedno sa svojim profesoricama, profesorima, studenticama i studentima te sveukupnim osobljem doprinosi unaprjeđenju kvalitete života svih građana i građanki naše zajednice. 

Uz Sveučilište u Rijeci, najangažiranijim sveučilištem je proglašeno Sveučilište Carlos 3. u Madridu (UC3M), koji je također član YUFE mreže, a čime se YUFE prometnulo u predvodnika društvenog angažmana u visokom obrazovanju.

L.B.

Komentari