Aplikacija “STOP Corona!” osmišljena i razvijena u Istri

32

Nekoliko Ližnjanca poput direktora i suosnivača uspješne geoinformatičke tvrtke GIS Cloud Dina Ravnića, programera Marka Polovine, dizajnerice Marte Klarić Ravnić, Gordana Radolea i Dragane Sokolović lansirali su aplikaciju za borbu protiv koronavirusa na internet. Riječ je o web aplikaciji pod nazivom „STOP Corona!“ koja je dostupna na internetu s jučerašnjim danom, a njezin cilj je mapiranje karte žarišta zaraze i skupljanje podataka iz cijeloga svijeta. „STOP Corona!“ je i besplatna baza lokacija ljudi sa simptomima koronavirusa na svijetu koja je na raspolaganju zdravstvenim organizacijama.

Aplikacija je dostupna i široj javnosti te funkcionira na 20 jezika. Tko želi biti dio obrade podataka mora postaviti lokaciju, označiti svoju dob i spol te odgovoriti na nekoliko pitanja poput: Jeste li pozitivni na COVID-19? Jeste li nedavno putovali u inozemstvo? Imate li simptome zaraze? Jeste li bili u kontaktu sa zaraženom osobom? Međutim, zbog anonimnosti prikupljeni podaci neće biti dostupni javnosti. Sve što korisnik mora napraviti je sa svoga računala ili mobilnog uređaja kliknuti na ovu poveznicu i na „Report your Symptoms“.

Tridesetsedmogodišnji Divno Ravnić komentira: “Za javnost ćemo pustiti anonimiziranu statistiku o simptomima kada sakupimo uzorak od 10 posto populacije u nekoj zemlji. Podaci pružaju uvid zdravstvenim organizacijama u raširenost pandemije u realnom vremenu i upotrijebit će se za stvaranje prediktivne karte žarišta bolesti kako bi se mogle planirati aktivnosti. Vodili smo računa o zaštiti osobnih podataka, a osoba može unijeti svoje kontakt podatke i privolu da ga povratno kontaktiraju zdravstvene službe. Naravno, uz uvjet da službene zdravstvene organizacije prihvate STOP Corona! Aplikaciju.”

172541
Izvor: Glas Istre

Komentari