Završna prezentacija Creative Start Upa

Ovaj je tjedan završen projekt Creative StartUp, koji se provodio u okviru Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007. - 2013.

105

Započet 1. siječnja 2014., projekt vrijedan 411.369,61 eura je kao glavno uporište imao nedovoljnu iskorištenost potencijala kreativnog sektora. Stvaranjem i primjenom sustava upravljanja i dijeljenja resursa kreativnih poduzetnika početnika nastoji se povećati njihova konkurentnost na tržištu. Stoga su u okviru projekta provedene brojne aktivnosti: izrada SWOT analize sektora kreativnih industrija prekograničnog područja, mapiranje hrvatskih i slovenskih kreativnih biznisa, izrada programa osposobljavanja sa smjernicama za poduzetnike kreativce, motivacijski seminari, edukacijske radionice i stručni posjeti, izrada poslovnih planova poduzetnika kreativaca u suradnji s mentorima, predstavljanje poduzetnika kreativaca na prekograničnom sajmu, sudjelovanje na kreativnim sajmovima i konferenciji Kreativni forum te izrada mrežne stranice kao platforme za informiranje i umrežavanje poduzetnika kreativaca.

creative-startup-finale

Na završnoj konferenciji za medije povodom završetka projekta, savjetnica za međunarodnu suradnju u Odjelu za kulturu Grada Rijeke Irena Kregar-Šegota kao voditeljica ovog projekta te jedan od mentora Vanja Cuculić predstavili su završne proizvode projekta, vodič “Shop creative” (ili “Propeler”) i knjižicu “Startup: kako pokrenuti kreativni biznis”.

creative-startup-rad

Brošura “Propeler” prvenstveno se želi potaknuti razvijanje svijesti o vrijednostima kreativnog sektora i njihov prikaz. Izdana je u 2500 primjeraka na hrvatskom i engleskom i namijenjena posjetiteljima riječkog područja i turistima, ali i svima ostalima, potencijalnim korisnicima i klijentima riječkih kreativaca.

bernardi prostor

Ovaj europski projekt svojevrsni je pilot za ono što bi se trebalo dalje odvijati na tragu aktivnosti provedenih u projektu. Slijedom toga, i za gradski prostor prostor u Ulici Ivana Grohovca 1A (ex-Bernardi) uskoro će se raspisati natječaj, kroz koji će ga se nastojati prepustiti upravo kreativcima i svrsi prikazanoj tijekom projekta.

B.Ž.

Komentari