Rijeka u drugom krugu za EPK2020

Rijeka je, uz Pulu, Osijek i Dubrovnik, ušla u drugi krug izbora za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

108

Gradovi kandidati predstavljali su se od 27. do 29. svibnja, a o prolasku u drugi krug odlučivalo je Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. g. To povjerenstvo čini 12 ljudi: Sylvia Amann, Cristina Farinha i Agnieszka Wlazel, koje predstavljaju Europski parlament, Steve Green, Jordi Pardo i Suzana Žilič Fišer, ispred Europske komisije, Ulrich Fuchs, Aiva Rozenberga i Pauli Sivonen, predstavnici Europskog vijeća, Anton Rombouts, koji zastupa Odbor regija, te Ivana Katurić i Maroje Mrduljaš, ispred Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Njima su ekipe nominiranih gradova u pola sata vremena morali predstaviti viziju grada kakvu žele ostvariti kao kandidat za Europsku prijestolnicu kulture.

Nakon što je u srijedu, u sklopu procedure odabira grada koji će 2020. godine biti Europska prijestolnica kulture, predstavljena riječka kandidatura za tu titulu, u petak poslijepodne proglašeni su rezultati ulaska u drugi krug. Rijeka je ušla u drugi krug zajedno s Pulom, Osijekom i Dubrovnikom.

Gradovi koji su izabrani za drugi krug trebat će dopuniti i završiti svoje kandidature, u skladu s naputcima Povjerenstva, koje će potom posjetiti gradove koji su izabrani u drugi krug. Povjerenstvo će se ponovno sastati početkom 2016. godine, kako bi razmotrilo dopunjene prijave i donijelo odluku o tome, koji će hrvatski grad biti europska prijestolnica kulture 2020. godine. Na temelju njihove preporuke Hrvatska imenuje jedan grad nositeljem naslova Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu.

Što mislite, tko ima najviše šanse?

Komentari