Photo: Emma Yann Zhang

“Kissenger” je nova inovacijska naprava koja će veze na daljinu učiniti bližim i intimnijima. Kako ? Zahvaljujući posebnoj aplikaciji za smartphone koja omogućuje korisnicima slanje virtualnih poljubaca u stvarnom vremenu pomoću posredovanja zanimljivog gadgeta.

Kissenger se sastoji od dva dijela: sprava koja se prikopča na nečiji smartphone i aplikacije. Fizički uređaj je spremnik s priključkom u koji korisnici mogu prikopčati svoj mobilni uređaj. Na dnu uređaja nalazi se silikonski ovalni dio koji je namijenjen za prislone usna. Zahvaljujući ugrađenim ultra preciznim senzorima, opremljen je za prepoznavanje i prijenos poljubaca što je točnije moguće. Spajanjem na aplikaciju, korisnici mogu koristiti uređaj za međusobno slanje pusa u realnom vremenu ovdje i sada. Fora

kissenger2 kissenger3