Otvaranje ceste Sveti Kuzam-Križišće obilježila prometna nesreća

343


Povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika Prometne policije, Hrvatskih cesta, izvođača, projektanta i nadzornih organa, ocijenilo je da su ispunjene sve sigurnosne mjere te da prometovanje pod posebnim prometnim režimom može započeti.

Nažalost, samo nekoliko sati nakon otvaranja dogodila se prometna nesreća u kojoj je muškarac teže ozlijeđen.

Komisija tehničkog pregleda,donijela je zaključak prve faze tehničkog pregleda, te navela da su svi radovi napravljeni sukladno projektnoj dokumentaciji osim na LOT-u 4, odnosno od čvora Križišće do spoja sa državnom cestom D8 prema Krku, na kojemu je definirala nedostatke koje Hrvatske ceste moraju ukloniti u roku od 90 dana.

Odlučeno je da će se prometovati cijelom dionicom novoizgrađene ceste na dvije prometne trake iz smjera Rijeke prema Krku i Splitu. Sva vozila iz smjera Crikvenice ili Krčkog mosta, a koja idu prema Zagrebu i Rijeci prometovat će obilaznom državnom cestom sve do čvora Hreljin gdje će ulaziti na novoizgrađenu cestu te se dalje kretati prema Svetom Kuzmu, čvoru Draga, cesti D-404 ili Orehovici.

Promet koji ide iz Krka prema Rijeci, Austriji, Italiji i Sloveniji koristi i dalje stari režim prometa, te prometuje kroz Kraljevicu i Bakar na Sveti Kuzam. Na zadnjih 800 metara, iz smjera Svetog Kuzma prema Križišću, promet će krenuti samo na južne dvije trake.

U Hrvatskim cestama očekuju da će svi radovi biti završeni do 1. studenog 2013. godine.

Ministarstvo prometa

Komentari