Što mislite, koliko novaca tjedno ljudi bacaju u najpoznatiju talijansku fontanu ? Hmm, mali hint.  Jako puno !

Sve kreće rano u jutro. Posebna ekipa isključuje Trevi fontanu, koja ima zapreminu i cirkulaciju vode poput 32 Olimpijska bazena za plivanje. Naime, ekipa skupi sve novčiće na jednu hrpu i uz pomoć vakuma usisavaju novčiće van koje pakiraju u vreće.

fontana-di-trevi1

Onda, što mislite koliko se novaca skupi ? Pa oko 25 tisuća eura tjedno. Prava sitnica.

A novčići imaju čak i vlastitu policijsku pratnju !

Prema legendi, bacite novčić u Trevi fontanu, zaželite želju i zasigurno ćete se opet vratiti u Rim. Plus, vaši novčići pomažu da nahrane rimske siromašne i gladne osobe.

fontana-di-trevi2