93,780 kuna za tablete članova Gradskog vijeća

93

tableti grad rijeka
Radi racionalizacije troškova i unapređenja rada Gradskog vijeća, od 1. veljače 2014. godine radni materijali za sjednice Gradskog vijeća, članica i članovima Gradskog vijeća dostavljati će se isključivo u elektroničkom obliku. Članovi će na sjednicama koristiti za njih kupljene tablete.

Nabavljeno je 60 uređaja koji su plaćeni 93,780 kuna, a razvijeno je i posebno radno okruženje za rad na tabletima, zbog čega je razvijena posebna internetska stranica sa suženim informacijama. Cijena je jednaka godišnjim troškovima printanja i uveza materijala.

tableti grad rijeka

Radi se o nastavku modernizacije i informatizacije, baziranima na dvostrukoj komunikaciji i dostupnosti. Taj razvoj počeo je još prije 10 godina, a razvijen je čitav niz e-usluga.

„Tabletima u povijest šaljemo gomilu papira koja su se koristili za sjednice Gradskog vijeća. Radi se o smanjenju troškova i ekološkoj osviještenosti“ otkrio je gradonačelnik Vojko Obersnel,  dok je Dorotea Pešić Bukovac, predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, dodala kako je to jako dobar napredak u radu Gradskog vijeća.

tableti-grad-rijeka

„Ovime materijale za sjednicu vijećnici mogu čitati gdje god se nalaze“ zaključio je gradonačelnik.

Komentari