Uskoro u funkciji postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi

16

Još od 2015. godine u Rijeci i na širem riječkom području uveden je integrirani sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu s ukupno 8, 800 obilježenih otpadnika, a dodijeljeno je i 600 kompostera za kućnu uporabu te 120 spremnika za odjeću i obuću. Briga za zbrinjavanje i recikliranje otpada nastavlja se. Ugovor za postrojenje i sortiranje odvojeno prikupljenog otpada potpisan je u Salonu Grada Rijeke. Sortirnica će se nalaziti u postojećem dvorištu u Mihačevoj Dragi, a ugovor je sklopljen između gradonačelnika Grada Rijeke Vojka Obersnela, ministra zaštite okoliša i energetike Vlade RH Tomislava Ćorića i direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić. Projektom se doprinosi u borbi protiv klimatskih promjena smanjujući količinu odbačenog otpada uz mogućnost reuporabe.

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada bit će izgrađeno u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga, a zauzimat će površinu od ukupno 5, 636 metara kvadratnih. Završetak radova očekuje se do kraja 2021. godine. Sam proces postrojenja obuhvaćat će prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina, a sve će biti realizirano u skladu s principom održivog razvoja i zaštite okoliša. Posebno će se odvajati i plastika, karton, papir PET ambalaža, MET ambalaža, tekstil, staklo i metal. Prema idejnom projektu Grada Rijeke koji je izradio projektnu dokumentaciju, ishodio građevinsku dozvolu i riješio imovinskopravne odnose, sortirnica će sadržavati dva postrojenja: postrojenje za reciklažu i odlaganje baliranog materijala te postrojenje za vaganje vozila koja odvoze otpad i materijal za reciklažu. Na krovištu će biti instalirani solarni paneli za proizvodnju potrebne električne energije.

Vrijednost projekta ukupno iznosi 37, 301 045 kuna, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preko fondova Europske unije priznalo je 85% iznosa prihvatljivih troškova. Iznos bespovratnih europskih sredstava za projekt iznose 31, 284 318 kuna, a ostatak financira Grad Rijeka te gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar, općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena po kriterijima procjene pojedinačnog udjela u ukupnoj količini otpada. Gradonačelnik Grada Rijeke, Vojko Obersnel prilikom potpisivanja ugovora komentirao je: „Sortirnicom će se omogućiti proces u kojem će se dio korisnog otpada razvrstavati, selektirati, očistiti od nepoželjnih segmenata te ponuditi na tržištu sekundarnih sirovina.“

Komentari