Predstavljena analiza ugroženosti od obalnog plavljenja ranjivih naselja Primorsko-goranske županije

193
analiza ugroženosti od obalnog plavljenja ranjivih naselja pgž

Radni tim u sastavu Igor Ružić i Andrea Tadić s Građevinskog fakulteta u Rijeci i Vedrana Petrović, Gorana Ljubičić i Dado Jakupović iz Zavoda za prostorno uređenje PGŽ prezentirali su rezultate suradničke analize ugroženosti od obalnog plavljenja ranjivih naselja Primorsko-goranske županije.

Kako je navedeno, s aktivnostima za umanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obalnom području Primorsko-goranske županije krenulo se tijekom 2020. godine.

U okviru prve faze projekta provedena je primarna procjena ranjivosti čitavog obalnog područja

Na temelju rezultata primarne procjene izdvojena su četiri posebno ranjiva naselja: Cres, Rab, Punat i Volosko, koja su detaljnije analizirana u drugoj fazi projekta. Navedenim projektom razvijena je metodologija koja je omogućila provedbu kvalitetnih analiza obalnog plavljenja, temeljenih na detaljnim podlogama visoke preciznosti. Provedene su analize plavljenja za sadašnje stanje i više scenarija podizanja morske razine: definirane su površine i dubine plavljenja, te simulirana propagacija poplavnih valova, definiranih kao rezultanta djelovanja povišenih razina mora i valova. Izrađene su karte obalnog plavljenja za svaki analizirani scenarij podizanja razine mora. Prikazani su pozitivni i negativni primjeri dosadašnjeg korištenja prostora obalnih naselja PGŽ-a s obzirom na obalno plavljenje.

Konačno predložene su i potencijalne mjere umanjenja negativnih posljedica podizanja razine mora, sve u cilju njihove implementacije u prostorno-plansku dokumentaciju. Rezultati i smjernice kvalitetna su podloga koja će dionicima, npr. jedinicama lokalnih samouprava i lučkim upravama omogućiti i olakšati pravovremeno djelovanje i intervencije u prostoru potrebne za umanjenje očekivanih negativnih posljedica klimatskih promjena.

Uvod u predstavljanje Studije pružili su ravnatelj Zavoda Adam Butigan te dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Mladen Bulić.

Komentari