Hrvatski sabor usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu

48

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske izvijestilo je kako je Hrvatski sabor u utorak, 7. travnja usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.

Spomenuta Strategija prvi je strateški dokument koji daje procjenu promjene klime za Hrvatsku do kraja 2040. i 2070. godine. U procjenama se nalaze mogući utjecaji i procjene ranjivosti, a sam cilj obuhvaća osvještavanje važnosti i prijetnje klimatskih promjena za društvo te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike kako bi se smanjila ranjivost okoliša, gospodarstva i društva, navode na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

U Strategiju uzele su se u obzir oborine, snježni pokrov, površinsko otjecanje, temperaturu zraka, ekstremne vremenske uvjete, vjetar, evapotranspiracija, vlažnost zraka, vlažnost tla, sunčano zračenje i srednju razinu mora. Ranjivost se odnosi na vodne resurse, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, bioraznolikost, energetika, turizam, zdravlja, prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima.

Za njih su navedene 83 mjere prilagodbe klimatskim promjenama koje su raspoređene u 5 skupina i procijenjen potreban iznos financiranja.

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama donosit će se svakih 5 godina, a provodit će se akcijskim planovima s konkretnim mjerama i aktivnostima. Dat će se opis, način provedbe, redoslijed ostvarivanja aktivnosti, rok izvršenja i obveznici te koordinatori provedbe aktivnosti te izvori financiranja. Sve mjere i aktivnosti moraju biti komplementarne s ciljevima iz Europskog zelenog plana. Svim zainteresiranim, Strategija je dostupna na ovoj poveznici.

Komentari