Za 10 kuna iznajmite bicikle na lukobranu!

96

Bicikli na lukobranu

Bicikli ostaju na lukobranu, a s obzirom na obveze podmire troškova njihova postavljanja, od prvog kolovoza će se moći koristiti po cijeni od 1O kuna po satu korištenja.

Tijekom provođenja pilot projekta građani i posjetitelji Rijeke su izuzetno dobro prihvatili javne bicikle i do danas je ovu uslugu koristilo 14.277 osoba. Mjesečno je u prosjeku bicikle koristilo oko 1.100 osoba. Maksimalni mjesečni broj korisnika bio je 1863, a maksimalni dnevni bio je 111 korisnika.

Na izdavanju bicikala angažirane su 2 osobe, a iskustva stečena tijekom provođenja pilot projekta pokazala su da je zbog velikog interesa, pa tako i velikog broja korisnika, bicikle nužno gotovo svakodnevno servisirati, kako bi bili sigurni za vožnju, što pak stvara dodatne troškove. Osim toga za postavljanje bicikala na Riječkom lukobranu nužno je plaćati i troškove koncesije.

S obzirom na iskazani interes za korištenjem javnih bicikala, punkt s javnim gradskim biciklima ostat će na Riječkom lukobranu i građani će ih dalje moći koristiti.

Javni gradski bicikli postoje u gradovima diljem svijeta pa tako u drugim hrvatskim gradovima , uz različite cijene korištenja bicikala.

Također, s obzirom na to da postoji interes građana za korištenjem gradskih bicikala, planira se i širenje projekta, pa će se taj projekt prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost.

Komentari