S ovom investicijom Hrvatska ulazi u svjetski turistički vrh

Pri kraju je prva faza medicinsko-turističkog kompleksa na Braču, trenutno najvećeg projekta u domaćem medicinskom turizmu, vrijednom više stotina milijuna eura.

296

Gradnja kompleksa medicinsko-turističkog centra Medis Brachia pokraj Nerežišće trebala bi započeti iduće godine. Kompleks bi pored posebne klinike za tumore uključivao hotele, apartmane, wellness i spa, sportske terene i restorane. Potrebne dozvole i dokumentacija trebali bi biti spremni do kraja 2015., a centar bi po otvaranju zaposlio čak 1300 ljudi.

Klinika s revolucionarnim metodama liječenja malignih bolesti (ionska terapija) stavila bi Hrvatsku u sam vrh zdravstvenog turizma, uz bok zemljama poput Njemačke, Austrije, Italije i Japana. To je posve u skladu sa strategijama razvoja turizma i zdravstva do 2020, koje se obje fokusiraju na razvoj različitih grana turizma i rast konkurentnosti na inozemnom tržištu.

medis-brac

Komentari