Antički ples Mala od Caske

352

Ples-Mala-od-Caske
Plesna udruga Kissa inspirirana antičkom poviješću Novalje, a posebno vrijednim arheološkim nalazom „Mala od Caske“, osmislila je ovaj jedinstveni ples koji okuplja i educira mlade članove, a ujedno svojim nastupima na otvorenom može predstavljati dodatni, zanimljivi dio turističke ponude.

„Plesom djeca kroz zabavu uče o povijesti našeg grada i otoka Paga“ – rekla je Kristina Alaburić, voditeljica plesne udruge Kissa. Antika je nadahnula ne samo plesne pokrete već i kostimografiju – haljine plesačica skrojene su po uzoru na odjeću koja se nosila u to vrijeme, i tek su neznatno osuvremenjene.

mala-od-caske

Novalja razvija i obogaćuje svoju turističku ponudu, između ostalog, i valoriziranjem svoje bogate prošlosti koja datira još iz antičkih vremena. Uz turizam mladih i lunjske maslinike jedan od važnih čimbenika turističke ponude Grada Novalje su kultura i tradicijska baština.

Tako je nedavno u Zagrebu predstavljena i knjiga „Arheološka karta otoka Paga“ – iscrpan inventar arheoloških nalaza otoka Paga posljednjih 3500 godina koji donosi nove spoznaje o životu na otoku kroz povijest, a jedno od najzanimljivijih otkrića predstavlja „Mala od Caske“, izuzetno vrijedno arheološko nalazište kostura s nakitom iz ranog srednjeg vijeka, jedinstveno kako na ovom području tako i u cijeloj Hrvatskoj.

Osim što antički plesovi predstavljaju još jednu atrakciju u bogatoj turističkoj ponudi grada Novalje, oni su značajni jer okupljaju i potiču mlade na očuvanje povijesne baštine i sudjelovanje u kulturnim događanjima grada.

Komentari