Terapijski pas koji pomaže zdravstvenim djelatnicima

15

U borbi protiv koronavirusa, medicinski djelatnici neumorno su na usluzi svojim pacijentima i svakodnevno riskiraju svoje živote. Zbog toga u medicinskom centru Rose u Denveru terapijska labradorica Wynn pomaže medicinskom osoblju i pacijentima u reduciranju stresa.

Wynn ima svega godinu dana i trenira kako bi postala terapijski pas. Njezina trenerica je dr. Susan Ryan koja radi na hitnom prijemu, a svoju labradoricu od samih početaka vodi na posao kako bi stekla iskustvo s pacijentima. Njezin poseban zadatak odnosi se na pružanje utjehe liječnika i medicinskih sestara pa je smještena u ured socijalnog radnika u kojoj svira umirujuća glazba.

“To je veza od srca do srca. Ovo nam samo pomaže da zapamtimo da smo povezani. Samo otapa oklop koji smo postavili za obavljanje svojih poslova.”

4598a64f-591b-4356-94a7-d5b45b4da189

Dr. Ryan njeguje i osposobljava labradoricu u sklopu programa s neprofitne organizacijeCanine Companions for Independence koja besplatno pruža terapiju i uslugu pasa odraslima, djeci i veteranima s invaliditetom, a trening će završiti za šest do osam mjeseci. Kad Wynn bude imala otprilike 18 do 22 mjeseca, prebacit će je u jedan od centara za obuku kako bi završila svoje školovanje. Nakon što dobije certifikat, bit će smještena u stalni dom s nekim kome treba njezina podrška.

Izvor: Today

Komentari