Studije potvrdile: S porastom broja djece usporava se starenje majke

17

Studija koju je provodio kanadski znanstvenik Pablo Nepomnaschy tijekom 13 godina na uzorku od 75 žena potvrdila je da su u žena koje su rodile više djece telomeri duži.

Telomeri su krajevi kromosoma, koji se uvijek kad se stanica dijeli skraćuju, zato su oni ključni faktor u procesu starenja. U istraživanju se primijetilo sporije skraćivanje telomera kod onih žena koje su rodile više djece nego kod onih s manje djece. Razlog tome, objašnjava znanost, je veća doza estrogena, hormona koji se luči tijekom trudnoće, a koji utječe na telomere.

No na starenje kod žena uz broj djece utječe i okolina u kojoj žive. Istraživanje dr. Nepomnaschya provodilo se na uzorku žena iz ruralnog dijela Guatemale. Tamošnja je kultura takva da zagovara velik broj djece u obitelji, stoga su žene dobivale veliku podršku u rađanju.

To je pozitivno utjecalo na njihove telomere jer nisu bile pod pritiskom, a stres je najveća prijetnja našim telomerima. Suprotno tome, pozitivan stav prema životu te zdrav način življenja faktori su koji utječu na sporije skraćivanje naših telomera, što znači da pridonose sporijem starenju.

Komentari