Škola fotografije profesora Borislava Božića

190

Fotografiranje je proces, a fotografija ili fotografska slika je rezultat tog procesa. Dobra fotografija u konačnici ovisi o senzibilitetu autora, o suvislom korištenju tehnike i drugih pomagala u svrhu realizacije ideje, o razumijevanju svjetla i svakako o mentoru ili onom koji autora vodi kroz proces, ili onom koji analizira i procjenjuje te savjetuje autora. Dobar komentar i kompetentna analiza autoru će više vrijediti nego tisuće “škljocanja” bez jasnoga idejnog uporišta.

Borislav Božić  (8) Naslovna škola 2 Riječka luka  2014. (5)

U ovoj školi fotografije možete birati jedan od pet ponuđenih modula: osnovni tečaj, kreativna fotografija, pregled portfolia, radionica analogne fotografije i radionicu camera obscura. S polaznicima se radi  individualno ili u malim grupama ovisi o želji polaznika a sve se odvija u ugodnom ambijentu ateljea Yellow time u centru grada. Na ovim stranicama naći ćete više informacija, odaberite modul i prijavite se: www.skolafotografijerijeka.com

Komentari