Savjeti za život prvog čovjeka Američke centralne banke

51

 Prvi čovjek američke centralne banke Ben Bernanke studentima američkog sveučilišta Princeton ponudio je vlastite savjete.  Deset vlastitih zapažanja o životu.

Život je začuđujuće nepredvidiv. Nitko u konačnici neće raditi ono što je mislio da će raditi za vrijeme studija.

Unatoč tome bitno je planirati. Smatrajte svoj život velikim životnim projektom. Razmišljajte kako ćete provesti život i razvijajte svoje sosobnosti.

Niti jedan sustav nije u potpunosti meritokratski. Ljudi koji imaju zdravlje, pomoć obitelji, prihode, obrazovanje i karijerne prilike, moraju svoju sreću dijeliti sa drugima.

Iskoristite svoje prednosti i mane. Oni koji su se najbolje nosili sa svojim nedaćama, njima se treba diviti.

Ne budite cinični. Cinizam je loša zamjena za kritičko razmišljanje i konstruktivizam.

Ekonomija ne predviđa budućnost na dobar način, no pomaže ljudima da izbjegnu loše odluke.

Bazirajte karijerne odluke na ljubavi prema poslu ili želji za promjenama, a ne na novcu.

Padati je nužno. Ako vam uniforma nije prljava, niste igrali igru.

Kada birate supružnika, tražite više od ljepote. Brak je dug put.

Zovite svoje roditelje.

Komentari